Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Clusteren rolemmers

Rolemmers moeten op een daarvoor aangeduide plaats worden aangeboden. Dat geldt ook voor de plastic zakken met plastic & drankkartons. Het is niet de bedoeling dat een en ander her en der wordt neergezet. Zo wordt uw afval op een veilige, snelle en efficiënte wijze ingezameld.

Op het trottoir of de weg zijn afbeeldingen geplaatst van een witte rolemmer. Dat is de plaats waar u de rolemmers kunt plaatsen. De locaties zijn zorgvuldig gekozen en moeten voldoen aan verschillende eisen. Er is rekening gehouden met voldoende ruimte om de rolemmers aan te bieden en de loopafstand vanaf de omliggende woningen tot die plaats. Daarnaast is de locatie goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig, verkeersveilig en ligt deze op een logische plek. In sommige straten zijn er geen plaatsen die helemaal aan alle uitgangspunten voldoen. In die situaties is dan de meest beste locatie gekozen.
Een vuilniswagen rijdt bij regel maar eenmaal door de straat. Daardoor worden gevaarlijke situaties zoals achteruitrijden zoveel als mogelijk voorkomen.

Binnen de bebouwde kom moeten de rolemmer/zakken om uiterlijk 7.30 uur op de inzamelplaats staan/liggen. Buiten de bebouwde kom is dat om uiterlijk 7.00 uur.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD) op tel. 0900-4433333 of via de website van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).

rolemmers