Clusteren rolemmers

Rolemmers moeten op een daarvoor aangeduide plaats worden aangeboden. Het is niet de bedoeling dat deze her en der worden neergezet. Zo wordt uw afval op een veilige, snelle en efficiënte wijze ingezameld.

De Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD) maakt voor de inzameling van het huishoudelijk afval gebruik van moderne, duurzame inzamelvoertuigen met een gerobotiseerde zijbelading. Door de inzet van zijladers kunnen de kosten van de afvalinzameling worden beperkt. Omdat de kosten van de afvalinzameling worden vertaald in de afvalstoffenheffing, is dit in belang van iedere inwoner. Van de inwoners vergt de inzet van de zijlader extra discipline. Het legen van de rolemmers is alleen mogelijk, als deze correct aan de straat worden geplaatst.

Op het trottoir of de weg zijn afbeeldingen geplaatst van een witte rolemmer. Dat is de plaats waar u de rolemmers kunt plaatsen. De locaties zijn zorgvuldig gekozen en moeten voldoen aan verschillende eisen. Er is rekening gehouden met voldoende ruimte om de rolemmers aan te bieden en de loopafstand vanaf de omliggende woningen tot die plaats. Daarnaast is de locatie goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig, verkeersveilig en ligt deze op een logische plek. In sommige straten zijn er geen plaatsen die helemaal aan alle uitgangspunten voldoen. In die situaties is dan de meest beste locatie gekozen.
Een vuilniswagen rijdt bij regel maar eenmaal door de straat. Daardoor worden gevaarlijke situaties zoals achteruitrijden zoveel als mogelijk voorkomen.

Het advies is om de rolemmers voor 7.30 uur op de aangeduide inzamelplaats gereed te zetten.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD) op tel. 0900-4433333 of via info@zrd.nl

rolemmers