Rolemmers

Clusteren rolemmers

De locaties waar u de rolemmers en de PMD zakken kunt plaatsen zijn zorgvuldig gekozen en moeten voldoen aan verschillende eisen.
Er is rekening gehouden met voldoende ruimte om de rolemmers aan te bieden en de loopafstand vanaf de omliggende woningen tot die plaats. Daarnaast is de locatie goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig, verkeersveilig en ligt deze op een logische plek. In sommige straten zijn er geen plaatsen die helemaal aan alle uitgangspunten voldoen. In die situaties is dan de meest beste locatie gekozen.
Een vuilniswagen rijdt bij regel maar eenmaal door de straat. Daardoor worden gevaarlijke situaties zoals achteruitrijden zoveel als mogelijk voorkomen.

Binnen de bebouwde kom moeten de rolemmer/zakken om uiterlijk 7.30 uur op de inzamelplaats staan/liggen. Buiten de bebouwde kom is dat om uiterlijk 7.00 uur.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD) op telefoonnummer (0115) 47 81 00 of via de website van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).

 

Waar moet u zijn wanneer uw rolemmer kapot is?

Wanneer één van uw rolemmers kapot is dan vervangt de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) deze door een nieuwe rolemmer. Hiervoor belt u naar de Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD) op telefoonnummer (0115) 47 81 00 of via de website van de Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD)


Nieuwe rolemmers

Als een rolemmer kapot is, levert de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) een nieuwe rolemmer. Ook nieuwbouwwoningen krijgen van de ZRD nieuwe rolemmers. De nieuwe rolemmers zien er anders uit dan de rolemmers zoals we ze gewoon zijn.

De nieuwe rolemmers zijn voor 98% gemaakt van ingezameld huishoudelijk plastic verpakkingsafval. Deze nieuwe rolemmers zijn allemaal grijs. Op het deksel van de rolemmer is een kleur te zien die het soort afval aangeeft. Groen voor Groente- Fruit en Tuinafval (GFT) en blauw voor oud papier & karton. Zit er geen kleur op het deksel, dan is het de rolemmer voor restafval.

 

 

rolemmers