Vergunningcheck

Het is in ieder geval belangrijk om vooraf goed uit te zoeken of u een vergunning nodig heeft. Bouwt u zonder vergunning, terwijl u die volgens de regels misschien wel nodig hebt? Dan kunnen uw buren de gemeente verzoeken om te handhaven. Ook is het in sommige gevallen verplicht om bij in het indienen van een aanvraag aan te geven of u de omgeving bij uw plannen heeft betrokken en op welke manier. Zie hiervoor ook het blok: Participatie.

Om die reden raden wij u bij (ver)bouwplannen altijd aan om eerst contact met de gemeente op te nemen.

Omgevingsvergunning of melding?

Voor een omgevingsplanactiviteit(binnenplanse of buitenplanse) is een omgevingsvergunning nodig. Sommige omgevingsplanactiviteiten zijn vergunningvrij.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving wijst gevallen aan waarin de technische bouwactiviteit vergunningsplichtig
 Voor bouwactiviteiten in gevolgklasse 1 geldt een meldingsplicht. Bij zowel vergunningplichtige als meldingsplichtige bouwactiviteiten geldt ook informatieplicht.
Klik hier voor meer uitleg over vergunnings- of meldingsplichting zijn van uw initiatief.

Wat moet u doen als uw plan niet aan de regels uit het omgevingsplan voldoet?

Wanneer uw plan niet voldoet aan de regels uit het omgevingsplan of u twijfelt daaraan adviseren wij u om contact met ons op te nemen. Direct een aanvraag omgevingsvergunning indienen kan leiden tot vertraging, teleurstelling en onnodige kosten. In een dergelijke situatie kunt u beter een principeverzoek (omgevingsoverleg) indienen via onze website.  

Wij kunnen dan beoordelen op welke manier we eventueel wel aan uw plan kunnen meewerken.

Als u wilt afwijken van het omgevingsplan staan er in het omgevingsplan soms regels waaraan u moet voldoen. Als u aan die regels voldoet kunnen wij in veel gevallen toch een vergunning geven.

Wanneer die regels niet in het omgevingsplan staan, proberen we als er sprake is van een voor de gemeente gewenste situatie toch mee te werken aan uw plan, door in overleg te gaan met ketenpartners aan de omgevingstafel. Bij ketenpartners kan u bijvoorbeeld denken aan de GGD, de Veiligheidsregio, Waterschap, Provincie, netbeheerders, omgevingsdienst etc. U wordt ook uitgenodigd voor dit overleg, zodat u uw plan kan toelichten. Op deze manier nemen we alle belangen mee in de afweging die we moeten maken om mee te werken aan plannen die niet passen in het omgevingsplan.

Wij raden u aan om een principeverzoek in te dienen als uw initiatief niet in het Omgevingsplan past , door de raad is aangewezen als ‘complex initiatief’ en waar participatie verplicht voor is. Over welke situaties het gaat leest u via deze links, verzwaard adviesrecht  en participatie drempelwaardelijst. Wanneer u voor zo’n soort initiatief direct overgaat tot het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, wordt de procedure automatisch verlengd.

Vooroverleg

Voldoet uw verzoek niet aan het Omgevingsplan? Treedt dan in overleg met de gemeente of een afwijking op het Omgevingsplan mogelijk is. We adviseren om bij grotere ontwikkelingen eerst een principeverzoek in te dienen. Met een principeverzoek vraagt u het college van burgemeester en wethouders om in principe medewerking te verlenen aan een afwijking op het Omgevingsplan. Het indienen van een principeverzoek is hier mogelijk.

Wenst u meer informatie over het vooroverleg? Klik dan hier.