Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Op straat of aan de deur verkopen (Ventvergunning)

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u een vergunning nodig. Vraag een ventvergunning aan als u bijvoorbeeld (stroop)wafels, oliebollen of kaarten aan de deur wilt verkopen of aanbied om kleine klusjes te doen. Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee als u met uw goederen of diensten de straat op gaat.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Kosten

De kosten voor een ventvergunning zijn:

Week: € 11,55
Maand: € 23,10
Jaar: € 92,60

Aanvraag

U vraagt een ventvergunning aan via het webformulier.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

Om toestemming te vragen om kleine artikelen op straat of aan de deur te mogen verkopen, geeft u door:

  • welke handel u wilt verkopen
  • waar u het wilt verkopen
  • wanneer en hoe laat u het wilt verkopen

Daarnaast heeft u nodig:

  • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (handelsregister)
  • uw geldige identiteitsbewijs

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.