Op straat of aan de deur verkopen (Ventvergunning)

Zie ook deze formulieren

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u een vergunning nodig. Vraag een ventvergunning aan als u bijvoorbeeld (stroop)wafels, oliebollen of kaarten aan de deur wilt verkopen of aanbied om kleine klusjes te doen. Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee als u met uw goederen of diensten de straat op gaat.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verkopen op straat of aan de deur zijn onder andere:

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U neemt een geldig identiteitsbewijs mee als u artikelen op straat of aan de deur verkoopt.

Kosten

De kosten voor een ventvergunning zijn:

Week of korter: € 13,20
Maand: € 26,60
Jaar: € 106,80

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

U vraagt toestemming om kleine artikelen op straat of aan de deur te verkopen via het aanvraagformulier ventvergunning.

 

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.