Op straat of aan de deur verkopen (Ventvergunning)

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u een vergunning nodig. Vraag een ventvergunning aan als u bijvoorbeeld (stroop)wafels, oliebollen of kaarten aan de deur wilt verkopen of aanbied om kleine klusjes te doen. Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee als u met uw goederen of diensten de straat op gaat.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verkopen op straat of aan de deur zijn onder andere:

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U neemt een geldig identiteitsbewijs mee als u artikelen op straat of aan de deur verkoopt.

Kosten

De kosten voor een ventvergunning zijn:

Week of korter: € 12,40
Maand: € 24,95
Jaar: € 100,20

Aanvraag

U vraagt een ventvergunning aan via het webformulier.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

Zo vraagt u toestemming om kleine artikelen op straat of aan de deur te verkopen:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • welke handel u wilt verkopen
  • waar u de handel wilt verkopen
  • wanneer en hoe laat u de handel wilt verkopen
  • een recent bewijs van de Kamer van Koophandel (Handelsregister)
  • een geldig identiteitsbewijs

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.