Afval scheiden

Afval scheiden heeft zin. Het grootste deel van het afval dat we gescheiden inzamelen, verwerken de afvalverbrandingsinstallaties apart. Die gebruiken we opnieuw. Afval scheiden zorgt voor een schoner milieu en scheelt in de kosten.
Restafval verbranden we in Nederland. Dat is duur. Ook is het schadelijk voor het milieu.

Wij zetten in op duurzaamheid. Dat doen we onder andere door het gebruik van nieuwe grondstoffen te beperken en de hoeveelheid restafval te verminderen. Het grootste deel van het afval is geschikt als grondstof. Daarom is het waardevol.
Hergebruik is goed voor het milieu. Want alleen restafval verbranden we. En dat veroorzaakt vervuiling. Hoe meer we scheiden, des te meer we kunnen recyclen. Dat is beter voor het milieu en kost minder geld.

Welk afval hoort waar?
Wilt u weten welke soort afval waar hoort? Kijk dan op www.afvalscheidingswijzer.nl  of op de afvalscheidingswijzer van de Zeeuwse Reinigingsdienst.

In de afval-app van de Zeeuwse Reinigingsdienst staat ook informatie over het scheiden van afval.