Afval-App

Momenteel is er de Recyclemanager. Aan hand van deze app kunnen inwoners van de gemeente Hulst alle informatie over afvalinzameling vinden. Deze app is vanaf 1 januari 2018 niet meer beschikbaar. Er wordt gewerkt aan een nieuwe app. Het streven is om die in de loop van februari 2018 online te hebben. Nadere informatie over de app volgt in de loop van januari 2018.

Afvalkalenders