Gehandicaptenparkeerkaart

Indien u gehandicapt bent kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Hiermee kunt u gratis parkeren op de daarvoor aangegeven gehandicaptenparkeerplaatsen. Verder mag u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. U mag uw auto ook neerzetten op plaatsen waar parkeren normaal verboden is. 

Let op: Op betaalde parkeerplaatsen waar geen gehandicaptenparkeerplaats is aangegeven moet wel parkeerbelasting worden betaald. Ook met een gehandicaptenparkeerkaart.

Er zijn parkeerkaarten voor bestuurders en passagiers. Bij de aanvraag voor een gehandicaptenkaart is een geneeskundig onderzoek vereist door een daartoe aangewezen arts.

De gemeente verstrekt ook gehandicaptenparkeerkaarten aan zorginstellingen voor het vervoer van hun gehandicapte bewoners.

De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in de meeste Europese landen en heeft een geldigheid van 6 maanden tot 5 jaar.

 

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

• U bent bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of een brommobiel

• U heeft een chronische loop- of andere beperking, of u zit permanent in een rolstoel. Onder een loopbeperking verstaan we een beperking waardoor u niet zelfstandig een afstand van meer dan honderd meter aan één stuk te voet kunt afleggen

• U heeft een rijbewijs (alleen voor een bestuurderskaart).

Instellingen kunnen voor collectief vervoer van bewoners een gehandicaptenkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet nodig om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

De gehandicaptenparkeerkaart kan worden aangevraagd bij de gemeente waar u als inwoner staat ingeschreven. Bent u niet ingeschreven in een gemeente dan kunt u de parkeerkaart aanvragen bij de minister van Verkeer en Waterstaat. Zorginstellingen kunnen de parkeerkaart aanvragen bij de gemeente waarin de zorginstelling is gevestigd.

 

Kosten

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart moet u leges betalen. Deze leges bedragen € 15,60 en dienen vooraf te worden voldaan.

Daarnaast dient u de kosten van het medisch onderzoek te voldoen bij het indienen van de aanvraag. Deze kosten bedragen € 271,05. Wanneer deze kosten zijn voldaan wordt de aanvraag in behandeling genomen. De kosten betaalt u met uw pinpas, contant of per bank.

Als uit het medisch onderzoek blijkt dat u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, ontvangt u de kosten van het medisch onderzoek retour.

 

Verlenging

Bent u al in het bezit van de gehandicaptenparkeerkaart en u wenst deze kaart te verlengen, dan betaalt u eveneens de leges die ook dan € 15,60 bedragen.

In voorkomende gevallen kan de gemeente zelf bepalen dat de omstandigheden ten aanzien van de aanvrager niet zodanig zijn gewijzigd dat een geneeskundig onderzoek nodig is. Indien de gemeente niet over voldoende harde gegevens beschikt om te beoordelen dat een geneeskundig onderzoek niet nodig is, geldt de zelfde procedure zoals bij een 1e aanvraag.

De behandeling van de aanvraag gebeurt door Hulst voor Elkaar. De gemeente beslist vervolgens of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart en verstrekt deze ook.

 

Aanvraag

Voor meer informatie kunt u terecht bij Stichting Hulst voor Elkaar, bereikbaar op tel. 0114-684700 of via info@hulstvoorelkaar.nl of op www.hulstvoorelkaar.nl.

 

 

Aanpak

Een aanvraag kunt u indienen door het aanvraagformulier in te vullen. Dat kunt u vinden op de website van Hulst voor elkaar. Bij een eerste aanvraag wordt altijd advies gevraagd aan een externe keuringsinstantie. Deze instantie maakt een afspraak voor een huisbezoek en rapporteert vervolgens aan Hulst voor Elkaar. Bij een aanvraag voor verlenging vindt eerst een dossierstudie plaats. Er wordt beoordeeld of een nieuwe kaart direct kan worden afgegeven of dat er een aanvullende keuring door een externe keuringsarts noodzakelijk is.

Bij de aanvraag moet u overleggen of opsturen:

• Een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);

• Een (kopie van) een geldig rijbewijs voor kaart als bestuurder

• 2 goedgelijkende kleurenpasfoto's die op het moment van de aanvraag maximaal 6 maanden oud zijn;

• In het geval van verlies of diefstal: het Nederlandse proces-verbaal;

• Kopie betaalbewijs;

• Kopie kenteken.

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, is deze gestolen of is hij beschadigd geraakt? Dan kunt u bij de gemeente een vervangende kaart aanvragen. In geval van diefstal moet u wel eerst aangifte doen bij de politie.