Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? Dan kunt u bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. De parkeerkaart is minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U ben bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of een brommobiel
  • U heeft een chronische loop- of andere beperking, of u zit permanent in een rolstoel. Onder een loopbeperking verstaan we een beperking waardoor u niet zelfstandig een afstand van meer dan honderd meter aan één stuk te voet kunt afleggen
  • U heeft een rijbewijs (alleen voor een bestuurderskaart).

Kosten

Per 1 juli 2008 is het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart niet meer gratis. Per aanvraag worden er leges geheven. Deze leges bedragen € 14,10 en dienen vooraf te worden voldaan.

Daarnaast dient u de kosten van het medisch onderzoek te voldoen bij het indienen van de aanvraag. Deze kosten bedragen € 216,80. Wanneer deze kosten zijn voldaan, dan wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Als uit het medisch onderzoek blijkt dat u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, ontvangt u de kosten van het medisch onderzoek retour.

De kosten kunnen contant, per pin of middels een overschrijving per bank worden voldaan. Voor de overschrijving per bank wordt u een factuur toegestuurd.

Verlenging

Bent u al in het bezit van de gehandicaptenparkeerkaart en u wenst deze kaart te verlengen, dan betaalt u eveneens de leges die ook dan € 14,10 bedragen.

Na de wetswijziging van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart per 3 april 2008, kan in voorkomende gevallen de gemeente zelf bepalen dat de omstandigheden ten aanzien van de aanvrager niet zodanig zijn gewijzigd dat een geneeskundig onderzoek nodig is. Indien de gemeente niet over voldoende harde gegevens beschikt om te beoordelen dat een geneeskundig onderzoek niet nodig is, geldt de zelfde procedure zoals bij een 1e aanvraag.

 

Aanvraag

De eerste aanvraag om een Gehandicaptenparkeerkaart, wordt conform de Regeling gehandicaptenparkeerkaart ter advisering aan een externe keuringsinstantie voorgelegd. De instantie maakt een afspraak voor een huisbezoek en rapporteert vervolgens aan de gemeente. Bij een volgende aanvraag vindt eerst door de gemeentelijk consulent een dossierstudie plaats. Er wordt beoordeeld of een nieuwe kaart direct kan worden afgegeven of dat er een aanvullende keuring door een externe keuringsarts noodzakelijk is.

Een gehandicaptenparkeerkaart verlengt u bij de gemeente.

Aanpak

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart in de gemeentewinkel aanvragen. Neemt u dan het volgende mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • 2 goedgelijkende kleurenpasfoto's die op het moment van de aanvraag maximaal 6 maanden oud zijn.
  • In het geval van verlies of diefstal: het Nederlandse proces-verbaal
  • In het geval van beschadiging: uw oude parkeerkaart

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, is deze gestolen of is hij beschadigd geraakt? Dan kunt u bij de gemeente een vervangende kaart aanvragen. In geval van diefstal moet u wel eerst aangifte doen bij de politie.