Voorwerp op of aan de weg plaatsen

Wilt u een voorwerp op de openbare weg plaatsen, zoals een steiger, bouwcontainer of hijskraan? Dan heeft u meestal een ontheffing nodig. U vraagt de ontheffing minimaal tien werkdagen voor de start van de werkzaamheden via het digitale formulier aan.

 

Voorwaarden

U doet de aanvraag door het indienen van:

Situatieschets

Voeg bij de aanvraag een duidelijke schets toe. Deze schets weergeeft de plek waar u het voorwerp wilt plaatsen met afmetingen. U bekijkt zelf ter plaatse wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van het object. U houdt rekening met de inrichting van de weg, zoals bomen, lichtmasten en kerstverlichting.  Als u een kraan plaatst geeft u ook stempels, draaicirkels en dergelijke aan.

Verkeersveiligheid en verkeersplan

Werkzaamheden op of langs de openbare weg kunnen een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid. De zorg voor de verkeersveiligheid ligt zowel bij de wegbeheerder als bij de persoon die verantwoordelijk is voor het plaatsen van de voorwerpen. Moet u de weg geheel of gedeeltelijk afzetten? Dan moet u een aanvraag wegafsluiting indienen. 

Termijn

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag éénmaal verlengd worden.

Aanpak

U vraagt toestemming voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg aan via het aanvraagformulier Voorwerp op of aan de weg plaatsen.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.