Voorwerp op de weg plaatsen

Scroll naar

Plaatst u voorwerpen op de openbare weg, zoals een steiger, bouwcontainer of hijskraan? Daarvoor heeft u meestal een ontheffing nodig. U vraagt de ontheffing minimaal tien werkdagen voor de start van de werkzaamheden via het digitale formulier aan.

Voorwaarden

U doet de aanvraag door het indienen van:

  • Aanvraagformulier plaatsen voorwerpen op de weg;
  • Situatieschets;
  • Verkeersplan.

Situatieschets

De schets maakt u op een duidelijke plattegrond waarop straten, gebouwen, stoepen en dergelijke zijn aangegeven. U bekijkt zelf ter plaatse wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van de objecten. U houdt rekening met de inrichting van de weg, zoals bomen, lichtmasten en kerstverlichting. In de schets geeft u aan waar u de objecten plaatst. U geeft ook de afmetingen van de objecten aan. Als u een kraan plaatst geeft  u ook stempels, draaicirkels en dergelijke aan.

Verkeersveiligheid en verkeersplan

Werkzaamheden op of langs de openbare weg kunnen een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid. De zorg voor de verkeersveiligheid ligt zowel bij de wegbeheerder als bij de persoon die verantwoordelijk is voor het plaatsen van de voorwerpen. Moet u de weg geheel of gedeeltelijk afzetten? Dan dient u een aanvraag wegafsluiting in te dienen. 

Aanvraag

U dient de aanvraag via het digitale formulier in, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst.

Termijn

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag éénmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.