Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ongedierte bestrijden

Scroll naar

De bestrijding van bruine ratten bij particulieren binnen de bebouwde kom kan op verzoek door de gemeente Hulst worden uitgevoerd tot maximaal 3 bezoeken per jaar. Voor de bestrijding van bruine ratten buiten bebouwde kom wordt u doorverwezen naar een erkend bestrijdingsbedrijf.

Bij overlast van wespen of ander ongedierte, kunt u voor advies contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14-0114. Zij kunnen u doorverwijzen naar de juiste instantie/organisatie.

Aanvraag

Overlast van bruine ratten kan worden gemeld bij de gemeente Hulst, via de BuitenBeter App, via het webformulier of op telefoonnummer 14-0114. Voor de bestrijding van muskusratten buiten de bebouwde kom kunt u terecht bij Waterschap Scheldestromen op telefonnummer 088-2461000.