Jeugdzorg

Het gaat goed met het grootste deel van onze jongeren. Zij groeien gezond en veilig op, kunnen hun talenten ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Ouders zijn eerst verantwoordelijk voor hun kinderen. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat.

De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdwet.
De gemeente was al verantwoordelijk voor preventieve taken en lichte hulp en ondersteuning. Daar is bij gekomen de geestelijke jeugdgezondheidszorg en zorg voor jeugd met een (licht) verstandelijke beperking. Maar ook jeugdbescherming, jeugdreclassering en de aanpak van kindermishandeling vallen nu onder verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Stichting Hulst voor Elkaar is hét loket waar u terecht kunt voor alle vragen over opgroeien en opvoeden en over jeugdhulp. De Stichting werkt hierbij nauw samen met de Jeugdgezondheidszorg van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (o.a. het consultatiebureau), huisartsen en een heel scala aan jeugdhulpaanbieders.

Stichting Hulst voor Elkaar is bereikbaar op telefoonnummer (0114) 68 47 00 en via info@hulstvoorelkaar.nl