Wegafsluiting aanvragen

Scroll naar

Wenst u in verband met bouw, sloopwerkzaamheden, evenementen of een ander reden een straat (gedeeltelijk) af ? Dan heeft u daarvoor toestemming nodig. De aanvraag moet minimaal 14 dagen voor aanvang worden ingediend, samen met een situatietekening waarop de afsluitingen, te plaatsen borden en omleidingsroutes zijn aangegeven.

Voorwaarden

U doet de aanvraag door het indienen van:

 

Situatieschets

De schets maakt u op een duidelijke plattegrond waarop straten, gebouwen, stoepen en het evenemententerrein zijn aangegeven.

 

Verkeersveiligheid en verkeersplan

Werkzaamheden en evenementen op of langs de openbare weg kunnen een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid. De zorg voor de verkeersveiligheid ligt zowel bij de wegbeheerder als bij de persoon die verantwoordelijk is voor de werkzaamheden of de evenementenorganisator. Moet u de weg geheel of gedeeltelijk afzetten ? Dan moet u in een verkeersplan duidelijk aangeven op welke wijze en met welke middelen u de veiligheid van het verkeer waarborgt. In het verkeersplan geeft u onder andere aan waar u afsluitschragen of borden plaatst en hoe het verkeer wordt omgeleid.

Aanpak

U dient de aanvraag via het digitale formulier in, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.