Wegafsluiting aanvragen (tijdelijke verkeersmaatregelen)

Zie ook deze formulieren

U gaat bouwen, slopen of u wilt een evenementen organiseren en de straat moet hiervoor in zijn geheel of gedeeltelijk worden afgesloten? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig.

Voorwaarden

De aanvraag moet minimaal 14 dagen voor het begin van de afsluiting worden ingediend.

Breng de omwonenden/gebruikers van dichtbijgelegen panden ook op de hoogte van de (gedeeltelijke) wegafsluiting. 

Werkzaamheden en evenementen op of langs de openbare weg kunnen een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid. De zorg voor de verkeersveiligheid ligt zowel bij de wegbeheerder als bij de persoon die verantwoordelijk is voor de werkzaamheden of de evenementenorganisator. Moet u de weg geheel of gedeeltelijk afzetten ? Dan moet u in een verkeersplan duidelijk aangeven op welke wijze en met welke middelen u de veiligheid van het verkeer waarborgt. In het verkeersplan geeft u onder andere aan waar u afsluitschragen of borden plaatst en hoe het verkeer wordt omgeleid.

Aanpak

U vraagt de wegafsluiting minimaal 14 dagen voor de start van de afsluiting aan via het aanvraagformulier wegafsluiting. U moet een situatietekening en een verkeersplan aanleveren. Hierop moeten de afsluitingen staan, de te plaatsen borden en afsluitschragen en de omleidingsroutes. 

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.