Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Zoals te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen.
In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Ook kunnen huurders ongewenst gedrag van verhuurders melden.

 

Voor wie?

Deze wet beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:
•    particuliere verhuurders
•    verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
•    werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
•    woningcorporaties

 

Regels

Dit zijn de zeven regels van goed verhuurderschap:

1.    De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren;
2.    De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken;
3.    De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen;
4.    De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken;
5.    De verhuurder moet huurders goed informeren over:
       a. Rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
       b. De hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
       c. Contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
       d. Informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
       e. De servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien
6.    De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7);
7.    De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Verhuurt u aan een buitenlandse werknemer? Dan moet u ook:
•    de huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen;
•    de huurder schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen

 

Meldpunt voor huurders

Volgens de nieuwe wet moet elke gemeente een meldpunt hebben. Daar kunnen huurders en woningzoekenden een melding doen als de verhuurder zich niet aan de zeven regels van goed verhuurderschap houdt.

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:
•    U een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie);
•    U een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders;
•    U een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af.

Voorwaarden
U meldt ongewenst gedrag in de volgende situaties.

De verhuurder:
•    discrimineert u;
•    bedreigt u of maakt u bang;
•    vraagt te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur);
•    maakt geen schriftelijk huurcontract;
•    geeft u geen goede informatie over:
     o Uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan);
     o De hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt;
     o Informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen;
     o Contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag;
     o De servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen.

De verhuurbemiddelaar:
•    vraagt bemiddelingskosten.

Melden
Ongewenst verhuurgedrag meldt u hier.

Na uw melding ontvangt u een bericht. Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed.

Privacyverklaring
De gemeente verwerkt persoonsgegevens van melders en verhuurders. Lees hier wat dit voor u en uw gegevens betekent.