Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Drankkartons bij plastic

Lege pakken van sap, water, zuivel, soep en saus mogen samen met het plastic in de oranje inzamelcontainers worden gegooid. Het plastic & drankkartons worden huis-aan-huis ingezameld.

Het plastic, karton en aluminium waarvan de pakken zijn gemaakt, kan worden hergebruikt. Dat is goed voor het milieu. Maar ook goed voor de portemonnee. Het afvoeren van restafval is duur, terwijl er voor gescheiden afval juist geld gekregen wordt. Hoe beter afval gescheiden wordt, hoe lager de kosten voor afvalinzameling kunnen worden gehouden.

Wat mag er in de oranje inzamelcontainers en in de zakken met plastic & drankkartons?

  • Kartonnen pakken voor vruchtensappen, water, wijn, melk, vla, yoghurt, soep en saus.
  • Alle plastic verpakkingen, zoals plastic zakjes en tasjes, bekers, blisterverpakkingen, deksels, flacons, (knijp)flessen, kuipjes, potjes en tubes.

Wat mag er niet in de oranje inzamelcontainers?

  • Verpakkingen met inhoud.
  • Drankkartons volgestopt met ander materiaal.
  • Los karton (doosjes) of ander papier.
  • Doordrukstrips van medicijnen en kauwgom.
  • Chipszakken.
  • Piepschuim.
  • Hard plastic, zoals speelgoed of huisraad.

De pakken bij voorkeur zo plat mogelijk vouwen en als ze een plastic dop hebben, graag deze er opdraaien.

Gratis zakken
Voor de inzameling van plastic & drankkartons worden gratis zakken beschikbaar gesteld. Deze kunt u bestellen via de website van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) of op tel. 0900-4433333.
U wordt gevraagd zoveel als mogelijk deze zakken te gebruiken. Mocht u toch kiezen voor een andere zak, dan moet deze in ieder geval doorzichtig zijn.

Plastic containers