Participatie

Het betrekken van personen of organisaties in de omgeving van een te ontwikkelen plan of beleidsstuk is voor de Omgevingswet erg belangrijk. We noemen dit participatie. Dit geldt voor de gemeente, wanneer wij een Omgevingsvisie en een omgevingsplan maken. Maar het geldt ook voor u, als u een (bouw)plan heeft.

Wij vinden als gemeente participatie ook belangrijk en hebben om die reden voor sommige situaties aangegeven dat u zelfs verplicht moet participeren. Daarvoor is het van belang dat u vooraf kunt inschatten wat de impact van uw initiatief op de omgeving is.

In dit animatiefilmpje wordt kort uitgelegd hoe participatie werkt.

Hoe bepaalt u de impact van uw initiatief?

Wanneer u een plan (ook wel ruimtelijk initiatief genoemd) heeft om iets te gaan bouwen of verbouwen komt u al snel bij de gemeente terecht. Een ruimtelijk initiatief kan gevolgen hebben voor de omgeving. Daarom vinden we het belangrijk dat u overlegt met uw buren en eventuele andere personen of instanties.
Om u te helpen met het organiseren van participatie maken wij gebruik van de Toolkit Think Consistent. Uit deze quickscan volgt de impact van uw plan op de omgeving en welk participatieniveau daarbij past.

Wanneer is participatie verplicht?

De gemeenteraad heeft situaties aangewezen, waarbij u verplicht aan participatie moet doen.

Hoe geeft u invulling aan participatie?

In het beleidskader ‘Participeren onder de Omgevingswet’  vindt u een handreiking en een checklist die u helpen bij participatie. In het beleidskader leest u ook de zaken waaraan wij toetsen of de participatie die u heeft toegepast voldoende aansluit bij het niveau dat past bij uw initiatief.