Het Omgevingsplan

Het gemeentelijk omgevingsplan geldt integraal en dekt het hele gebied van de gemeente Hulst. Hierin vindt u alle regels voor de fysieke leefomgeving.

Voor 1 januari 2027 willen we in Hulst een omgevingsplan hebben. Tot die tijd werken we met het tijdelijke omgevingsplan.
Dat tijdelijke omgevingsplan bestaat uit:
-    de huidige bestemmingplannen;
-    Rijksregels die naar de gemeente overgaan;
-    Bestaande verordeningen en beleidsregels.

Wanneer krijgt u te maken met het omgevingsplan?

Als u iets wilt ontwikkelen of veranderen in de leefomgeving dan moet u zich houden aan de regels uit het omgevingsplan. Bijvoorbeeld als u een woning wilt bouwen of verbouwen of als u een bedrijf begint.

Tot 1 januari 2024 gelden de regels uit het bestemmingsplan. Daarna moet u zich houden aan de regels die in het omgevingsplan staan

Wat staat er in het omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan straks de ruimtelijke regels, zoals die nu in het bestemmingsplan staan. Ook komen er milieuregels in te staan en regels over bijvoorbeeld gezondheid. Veel regels uit verordeningen nemen we later ook op in het omgevingsplan, zoals bijvoorbeeld regels voor het kappen van bomen.

Hier kunt u in een filmpje zien wat er in het omgevingsplan staat en welke afwegingsruimte de gemeente daar in kan hebben.

Waar vindt u de regels uit het omgevingsplan?

Vanaf 1 januari 2024 komt er een nieuw omgevingsloket waarin u bij het onderdeel Regels op de kaart kunt zien wat de regels zijn. U kunt via dit loket ook een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat moet u doen als uw plan niet aan de regels uit het omgevingsplan voldoet?

Wanneer uw plan niet voldoet aan de regels uit het omgevingsplan of u twijfelt daaraan adviseren wij u om contact met ons op te nemen. Direct een aanvraag omgevingsvergunning indienen kan leiden tot vertraging, teleurstelling en onnodige kosten. In een dergelijke situatie kunt u beter een principeverzoek (omgevingsoverleg) indienen via onze website

Wij kunnen dan beoordelen op welke manier we eventueel wel aan uw plan kunnen meewerken.

Als u wilt afwijken van het omgevingsplan staan er in het omgevingsplan soms regels waaraan u moet voldoen. Als u aan die regels voldoet kunnen wij in veel gevallen toch een vergunning geven.

Wanneer die regels niet in het omgevingsplan staan, proberen we als er sprake is van een voor de gemeente gewenste situatie toch mee te werken aan uw plan, door in overleg te gaan met ketenpartners aan de omgevingstafel. Bij ketenpartners kan u bijvoorbeeld denken aan de GGD, de Veiligheidsregio, Waterschap, Provincie, netbeheerders, omgevingsdienst etc. U wordt ook uitgenodigd voor dit overleg, zodat u uw plan kan toelichten. Op deze manier nemen we alle belangen mee in de afweging die we moeten maken om mee te werken aan plannen die niet passen in het omgevingsplan.

Wij raden u aan om een principeverzoek in te dienen als uw initiatief niet in het Omgevingsplan past , door de raad is aangewezen als ‘complex initiatief’ en waar participatie verplicht voor is. Over welke situaties het gaat leest u via deze links, verzwaard adviesrecht  en participatie drempelwaardelijst. Wanneer u voor zo’n soort initiatief direct overgaat tot het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, wordt de procedure automatisch verlengd.