Discriminatie en ongelijke behandeling

Bent u gediscrimineerd of bent u getuige geweest van discriminatie? Meld dit dan bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland. De medewerkers van het meldpunt kunnen u ondersteunen en advies geven. Ze registreren uw melding en als u dit wilt, nemen ze uw melding ook in behandeling.
Discriminatie melden bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland

Discriminatie
De wet biedt bescherming als u gediscrimineerd bent op:
•    Afkomst, huidskleur of ras;
•    Arbeidsduur (fulltime of parttime);
•    Burgerlijke staat;
•    Geslacht;
•    Godsdienst;
•    Levensovertuiging;
•    Handicap of chronische ziekte;
•    Leeftijd;
•    Nationaliteit;
•    Politieke overtuiging;
•    Seksuele gerichtheid;
•    Vast of tijdelijk dienstverband.

Wat is discriminatie?

Discriminatie en ongelijke behandeling melden
Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland geeft:
•    Informatie, advies en bemiddeling;
•    Ondersteuning bij;
•    Het doen van aangifte bij de politie;
•    Het volgen van klachtenprocedures;
•    Het nemen van juridische stappen.

Melden bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland
Als u gediscrimineerd bent, dan kunt u dit via het online formulier, telefonisch, per mail, per brief of anoniem melden bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland.
Doe uw melding via het Anti Discriminatie Bureau Zeeland

Wat er met uw melding van discriminatie gebeurt
U kunt zelf aangeven wat u wilt dat er met uw melding van discriminatie gebeurt:
•    U wilt uw melding van discriminatie alleen laten registreren;
•    U wilt uw melding van discriminatie ook in behandeling laten nemen.

De hulp van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland is gratis.