Aanvraag ontheffing verkeersbesluit

Voor een groot aantal verkeerstekens op de openbare weg heeft de gemeente een verkeersbesluit genomen. Het betreft hier over het algemeen een gebod of verbod. Het kan zijn dat u (tijdelijk) een ontheffing nodig heeft voor dit gebod of verbod. 

Kosten

Wanneer een aanvraag ontheffing wordt toegekend zult u leges moeten betalen. De kosten hiervoor worden jaarlijks opnieuw bepaald.   

Termijn

De procedure duurt meestal enkele weken. Complexe aanvragen duren maximaal 8 weken (Artikel 4:13 Algemene wet bestuursrecht. Link opent een externe pagina). 

Let op: wanneer u een ontheffing verkeersmaatregelen RVV aanvraagt welke binnen een termijn van 2 weken valt, is de kans groot dat uw aanvraag buiten behandeling wordt gesteld.

Aanpak

U vraagt de ontheffing Verkeersbesluiten via het aanvraagformulier ontheffing verkeersbesluit. De looptijd van de ontheffing is maximaal 1 jaar. Heeft u de ontheffing voor een langere periode nodig? Vraag deze dan het volgende jaar opnieuw aan. 

Voor deze aanvraag heeft de gemeente de volgende informatie van u nodig: 

  • waarom wilt u een ontheffing hebben? 
  • waarvoor wilt u een ontheffing hebben? 
  • voor welk(e) type voertuig(en) heeft u een ontheffing nodig? 
  • wat is/zijn de kenteken(s) van de voertuig(en)? 
  • vanaf wanneer is de ontheffing nodig? 
  • tot wanneer is de ontheffing nodig? 
  • uw adres waar u de ontheffing op wilt ontvangen 

Een ontheffing wordt alleen gegeven na een positieve beoordeling. Een Ontheffing Verkeersbesluiten is uitzonderlijk. Dit vanwege de veiligheid van andere weggebruikers en om overlast te voorkomen.