GFT-afval

De groene rolemmer wordt één keer in de twee weken geleegd.
Wanneer de groene rolemmer bij u wordt geleegd, kunt u zien in de afvalkalender.
De rolemmers dienen op de dag van inzameling in het buitengebied om uiterlijk 7.00 uur op de verzamelplaatsen te staan. In de bebouwde kom dienen de rolemmers op de dag van inzameling om uiterlijk 7.30 uur op de verzamelplaatsen te staan.

Wat mag er wel/niet in de groene rolemmer
Hier kunt u een uniforme lijst vinden van zaken die u wel en die u niet in de groene rolemmer mag deponeren. 

Extra groene rolemmer
Om te voorkomen dat GFT in de grijze rolemmer terecht komt, kan iedereen die daar behoefte aan heeft, een extra groene rolemmer bestellen. Deze rolemmer kost 10 euro per jaar. Deze kosten worden verrekend tezamen met uw aanslag gemeentelijke belastingen. 
De extra groene rolemmer kunt u bestellen bij de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) op tel. 0900-4433333.

Milieustraat
Groot tuinafval, zoals bijvoorbeeld bundels met snoeihout, kunt u naar de milieustraat brengen. Dit is gratis.

Ophalen grof tuinafval


Groene rolemmers