Papier & karton

De blauwe rolemmer wordt één keer in de vier weken geleegd.
Wanneer de blauwe rolemmer bij u wordt geleegd, kunt u zien in de afvalkalender. 
De rolemmers dienen op de dag van inzameling in het buitengebied om uiterlijk 7.00 uur op de verzamelplaatsen te staan. In de bebouwde kom dienen de rolemmers op de dag van inzameling om uiterlijk 7.30 uur op de verzamelplaatsen te staan.

Extra blauwe rolemmer
Een extra blauwe rolemmer kost 40 euro. Deze kosten worden verrekend tezamen met uw aanslag gemeentelijke belastingen. 
De extra blauwe rolemmer kunt u bestellen bij de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) op tel. 0900-4433333.

Milieustraat
Papier & karton kunt u ook naar de milieustraat brengen. Dit is gratis.

 

Blauwe rolemmer