Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

PMD-afval

Het PMD-afval worden huis-aan-huis ingezameld. Dat gebeurt eenmaal per twee weken. De inzameling gaat met plastic zakken.
Wanneer de zakken PMD-afval bij u worden opgehaald, kunt u zien in de afvalkalender.

De zakken dienen op de dag van inzameling in het buitengebied om uiterlijk 7.00 uur op de verzamelplaatsen te worden gezet. In de bebouwde kom dienen de zakken op de dag van inzameling om uiterlijk 7.30 uur op de verzamelplaatsen te worden gezet.
Zorg dat de zakken goed dicht zijn. Om de kans op wegwaaien te verminderen, helpt het als u eventueel twee zakken aaneen bindt.

Gratis zakken
Voor de inzameling van PMD-afval stelt de gemeente Hulst plastic afvalzakken beschikbaar.
Als de voorraad plastic afvalzakken op is, kunnen nieuwe zakken gratis worden besteld bij de Zeeuwse Reinigingsdienst op tel. 0900-4433333 of via de website van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).

Oranje inzamelcontainers
In de gemeente Hulst staan sinds een vijftal jaar oranje inzamelcontainers. Daarin mogen plastic & drankkartons worden gedeponeerd. Inwoners die er de voorkeur aangeven het plastic afval & drankkartons weg te brengen in plaats van ze huis-aan-huis  te laten ophalen, kunnen de zakken in de oranje containers deponeren.

Aanpakken bij de bron
Veel te veel producten zijn tegenwoordig verpakt in plastic, en vaak zelfs in meer dan één laag plastic. Dat is een landelijk probleem, dat niet vanuit de gemeente oplosbaar is. Wel kunnen consumenten proberen zo bewust mogelijk in te kopen.

Meer informatie over PMD-afval vindt u op www.plasticheroes.nl

 

Zakken met plastic & drankkartons