PMD-afval

PMD is een afkorting voor het afval van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken. PMD-afval mag in doorzichtige zakken in de oranje inzamelcontainers worden gegooid. Het PMD-afval wordt ook huis-aan-huis ingezameld.

Het PMD-afval kan worden hergebruikt. Dat is goed voor het milieu. Maar ook goed voor de portemonnee. Het afvoeren van restafval is duur, terwijl er voor gescheiden afval juist geld gekregen wordt. Hoe beter afval gescheiden wordt, hoe lager de kosten voor afvalinzameling kunnen worden gehouden.

Wat mag er in de oranje inzamelcontainers en in de zakken met plastic, metalen verpakkingen & drankkartons?
-    Kartonnen pakken voor vruchtensappen, water, wijn, melk, vla, yoghurt, soep en saus.
-    Alle plastic verpakkingen, zoals plastic zakjes en tasjes, bekers, blisterverpakkingen, deksels, flacons, (knijp)flessen, kuipjes, potjes en tubes.
-    Metalen verpakkingen - zoals frisdrankblikjes, conservenblikken en bijvoorbeeld ook chipszakken.

Wat mag er niet in de oranje inzamelcontainers?
-   Verpakkingen met inhoud.
-   Drankkartons volgestopt met ander materiaal.
-   Los karton (doosjes) of ander papier.
-   Doordrukstrips van medicijnen en kauwgom.
-   Piepschuim.
-   Hard plastic, zoals speelgoed of huisraad.

De pakken bij voorkeur zo plat mogelijk vouwen en als ze een plastic dop hebben, graag deze er opdraaien.

Wat er wel en niet bij PMD-afval hoort leest u hier.

Gratis zakken
Voor de inzameling van PMD-afval worden gratis zakken beschikbaar gesteld. Deze kunt u bestellen via de website van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) of op telefoonnummer (0115) 47 81 00.
U wordt gevraagd zoveel als mogelijk deze zakken te gebruiken. Mocht u toch kiezen voor een andere zak, dan moet deze in ieder geval doorzichtig zijn.

Meer informatie over PMD-afval vindt u op www.energievergelijk.nl

 

Zakken met plastic & drankkartons