Restafval

De grijze rolemmer wordt één keer in de vier weken geleegd. Als het afval goed wordt gescheiden, is dit – hoge uitzonderingen daar gelaten – voldoende.
Wanneer de grijze rolemmer bij u wordt geleegd, kunt u zien in de afvalkalender. 
De rolemmers dienen op de dag van inzameling in het buitengebied om uiterlijk 7.00 uur op de verzamelplaatsen te staan. In de bebouwde kom dienen de rolemmers op de dag van inzameling om uiterlijk 7.30 uur op de verzamelplaatsen te staan.

Vuilzakken niet naar milieustraat
Vuilzakken met gewoon huishoudelijk afval kunnen niet worden ingeleverd bij de milieustraat. Huishoudelijk afval moet via de grijze rolemmers worden aangeboden.
Mocht u meer restafval hebben dan dat er in de grijze rolemmer past, neemt u dan contact op met de gemeente Hulst via tel. 14 0114. Er wordt dan samen met u bekeken, waardoor dit veroorzaakt wordt en hoe dit kan worden opgelost.

Extra grijze rolemmer
Extra grijze rolemmers worden enkel bij hoge uitzondering en in overleg verstrekt. Hierover kunt u contact opnemen met de gemeente Hulst via tel. 14 0114.

Ophalen grof afval
 

Grijze rolemmers