Wijzigen naamgebruik

Zie ook deze formulieren

U staat met uw geboortenaam geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). Soms wijzigt uw burgerlijke staat. Bijvoorbeeld door een huwelijk, geregistreerd partnerschap, een scheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap. U kunt dan kiezen met welke achternaam of combinatie van achternamen u aangeschreven wilt worden. Instanties die hun gegevens krijgen van de BRP schrijven u dan aan met de naam die u heeft gekozen.

Heeft u een geregistreerd partnerschap of bent u getrouwd? Of is uw partnerschap of huwelijk ontbonden? Dan kunt u aangeven met welke achternaam u wilt worden aangeschreven door de overheid.

Naamgebruik

U kunt het volgende kiezen:

  • Alleen uw eigen naam;
  • Alleen de naam van uw partner;
  • Uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner;
  • De naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam.

De partner is bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), uw overleden echtgeno(o)t(e), uw ex-echtgeno(o)t(e), uw geregistreerde partner of uw ex-geregistreerde partner.

Uw geboortenaam blijft altijd op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staan. Ook als uw burgerlijke staat verandert. U kunt wel de achternaam van uw partner op deze documenten laten vermelden.

Een verzoek tot wijziging van naamgebruik in de BRP is iets anders dan een wijziging van uw geslachtsnaam. Hier kunt u meer over lezen bij de website van het ministerie van Justitie

Voorwaarden

U kunt een verzoek tot aanpassen van naamgebruik doen als u:

  • getrouwd bent;
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
  • bent gescheiden of geen geregistreerd partner meer bent;
  • weduwe of weduwnaar bent geworden.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan dit product.

Termijn

De gemeente moet binnen 4 weken beslissen. U krijgt een bevestiging van het wijzigen van uw naamgebruik per post.

Aanpak

U doet een verzoek tot wijzigen naamgebruik in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Een verzoek wijzigen naamgebruik kan digitaal, met DigiD, aangevraagd worden middels het formulier onderaan deze pagina. Als u het liever niet digitaal regelt, moet u een afspraak maken.