Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Andere achternaam gebruiken

U staat met uw geboortenaam geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). Soms wijzigt uw burgerlijke staat. Bijvoorbeeld door een huwelijk of een scheiding. U kunt dan kiezen met welke achternaam of combinatie van achternamen u aangeschreven wilt worden. Instanties die hun gegevens krijgen van de BRP schrijven u dan aan met de naam die u heeft gekozen.

Heeft u een geregistreerd partnerschap of bent u getrouwd? Of is uw partnerschap of huwelijk ontbonden? Dan kunt u aangeven met welke achternaam u wilt worden aangeschreven door de overheid.

U kunt het volgende kiezen:

•U kunt de naam van uw partner gebruiken.

•U kunt kiezen voor een combinatie van beide namen. Daarbij kunt u de volgorde van de namen zelf bepalen.

•U kunt uw geboortenaam gebruiken.

Uw geboortenaam blijft altijd op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staan. Ook als uw burgerlijke staat verandert. U kunt wel de achternaam van uw partner op deze documenten laten vermelden.

Een verzoek tot wijziging van naamgebruik in de BRP is iets anders dan een wijziging van uw geslachtsnaam. Hier kunt u meer over lezen bij de website van het ministerie van Justitie.

 

Voorwaarden

U kunt een verzoek aanduiding naamgebruik doen, als u:

  • bent getrouwd
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
  • bent gescheiden
  • weduwe of weduwnaar bent geworden

Het maakt niet uit of u man of vrouw bent.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan dit product.

Termijn

De gemeente moet binnen 4 weken beslissen. De gemeente maakt de beslissing schriftelijk bekend.

Aanpak

U doet uw verzoek in de gemeentewinkel of per post. U moet bij de aanvraag een geldig identiteitsbewijs tonen. Doet u de aanvraag per post? Stuur dan met de ingevulde Verklaring Naamgebruik, een kopie van uw identiteitsbewijs mee.