Wegafsluitingen

HULST - Wijk Nieuw Hulst: tot en met eind 2025
HULST - Frans van Waesberghestraat: 6 juni 2024
HULST - Vestrock verkeersmaatregelen: 31 mei en 1 juni
HULST - Scharnier: tot en met juli 2024
KLOOSTERZANDE - Pastoor Smuldersstraat, Irenestraat, Anjerstraat, Hyacintstraat, Crocusstraat, Leliestraat, Anemoonstraat, Dahliastraat en deel Geraniumstraat: tot en met zomer 2025
LAMSWAARDE - Jacobus de Waalstraat, Dreef en Roverbergsepad: tot en met medio november 2024
SINT JANSTEEN - Henri Dunantstraat: tot en met eind september 2024
VOGELWAARDE: Bossestraat: tot en met 31 mei 2024

 

HULST: Wijk Nieuw Hulst: tot en met eind 2025

Op dit moment is H4A in de wijk Nieuw Hulst aan het werk. Zij vervangen – in opdracht van MVOI en DNWG - daar kabels en leidingen. Dit doen ze in verschillende fases. H4A hoopt het werk eind 2025 af te ronden. Tijdens de werkzaamheden van H4A starten we met de rioleringswerkzaamheden.

Welke straten zijn er werkzaamheden?
H4A vervangt kabels en leidingen in de Willem de Zwijgerlaan, Frederik Hendriklaan, Trumanlaan, Hendrik Casimirlaan, Churchillweg, Vierambachtenstraat, Poorterslaan, Abdijstraat, Schoutstraat, Baljuwstraat, Rederijkersstraat, Gildenstraat en Rooseveltweg.

Wanneer staat dit te gebeuren?
Tot en met eind 2025 is H4A met de werkzaamheden in de Willem de Zwijgerlaan. Daarna volgen in fases de andere straten. H4A informeert de bewoners op voorhand.

Wat houden de rioleringswerkzaamheden in?
De huidige riolering is aan vervanging toe. Daarom gaan we deze verwijderen. We leggen een nieuwe riolering aan. Daarna bestraten we de straten opnieuw. Dat gebeurt met nieuwe bestratingsmaterialen. De inrichting van de straten blijven grotendeels hetzelfde.

Wanneer gaan we de riolering vervangen?
De werkzaamheden van H4A nemen een lange periode in beslag. Daarom is besloten om de rioleringswerkzaamheden niet aansluitend te starten maar in dezelfde periode als de werkzaamheden van H4A. We verwachten eind september 2024 te beginnen met de rioleringswerkzaamheden in de Willem de Zwijgerlaan. De werkzaamheden voeren we ook in fases uit. Begin 2026 hopen we dat de rioleringswerkzaamheden klaar zijn.

Is er verkeershinder?
De werkzaamheden van H4A vinden voornamelijk in het trottoir plaats. Het is niet nodig om de straat af te sluiten. Wel worden enkele straten tijden de werkzaamheden eenrichtingsverkeer. Het verkeer kan dan passeren.

Tijdens de rioleringswerkzaamheden sluiten we de straat af waar we werken.

 

HULST - Frans van Waesberghestraat: 6 juni 2024

Op donderdag 6 juni 2024 sluiten we de Frans van Waesberghestraat in Hulst af voor doorgaand verkeer. Het gaat om het gedeelte van de Frans van Waesberghestraat tussen het kruispunt Vestdijkstraat / Grote Zwanenstraat en het kruispunt met de Steenstraat. Er vinden herstelwerkzaamheden plaats aan de gevel van het gebouw Residentie Gravenhof.
De afsluiting is van 8.00 uur tot 17.00 uur. Het verkeer leidden we om.

 

HULST - Vestrock verkeersmaatregelen: 31 mei en 1 juni

31 mei en 1 juni 2024 is het weer zover: Vestrock op de landtong tussen de Binnen- en Buitenvest in Hulst. Hoe leuk is dat! Het belooft dus druk en muzikaal te worden in Hulst. Om alles veilig te laten verlopen, zijn er tijdens deze dagen een aantal verkeersmaatregelen van kracht. Die leest u hieronder.

Eenrichtingsverkeer Stationsweg
Op de onderstaande tijdstippen stellen we éénrichtingsverkeer in op de Stationsweg én het gedeelte van de Gentsestraat gelegen tussen de Frans van Waesberghestraat en de Traverse:
-    vrijdag 31 mei 2024 vanaf 13.00 tot 01.30 uur
-    zaterdag 1 juni 2024 vanaf 11.00 tot 01.30 uur

Op de genoemde tijdstippen is de binnenstad van Hulst via deze weg enkel bereikbaar. Via de Stationsweg is het niet mogelijk de binnenstad uit te rijden.

Vrachtverkeer opgelet
Het verlaten van de stad is op de bovengenoemde momenten enkel mogelijk via de Graauwse Poort en de Dubbele Poort. Deze poorten zijn niet toegankelijk voor vrachtverkeer. Dat betekent dat vrachtverkeer op de genoemde tijden de binnenstad enkel kan inrijden en niet meer kan uitrijden. Voor het overige verkeer geldt dus dat zij de stad langs alle drie de zijden kunnen inrijden, en kunnen verlaten via de Graauwse Poort of Dubbele Poort.

Drukte binnenstad na afloop van evenement
De ervaring leert dat na afloop van het evenement, veel bezoekers richting de binnenstad trekken. Om verkeersonveilige situaties te voorkomen, sluiten we de Gentsestraat af na afloop van het evenement - op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni. Dit vanaf 00.30 uur tot 06.00 uur. Dit doen we door middel van het omhoog zetten van de paaltjes aan het begin van de Gentsestraat.

Park afgesloten
In verband met het realiseren van een festivalcamping in het park aan het Havenfort, is het Michelstadtpad - vanaf donderdag 30 mei – 18.00 uur – afgesloten. Deze afsluiting duurt tot zondag 2 juni – 12.00 uur.

Havenfort voor fietsen en campers
De fietsenparking voorzien we op de parkeervakken aan het Havenfort (gedeelte vóór de brug). Op deze parkeervakken geldt dan een parkeerverbod. Op het andere deel van het Havenfort voorzien we camperplaatsen. De gehandicaptenparkeerplaatsen op het Havenfort blijven beschikbaar.

Meer informatie: www.vestrock.nl

 

HULST - Binnenstad; Dweildag: 26 mei 2024

Zondag 26 mei is het weer Hulster Dweildag. Deze dag is de binnenstad weer gevuld met dweilbands en swingende mensen. Omdat de bands op straat spelen, sluiten we een aantal wegen af. Zo blijft het voor iedereen veilig. De binnenstad is deze middag daardoor beperkt toegankelijk voor het verkeer. Een bezoekje aan de binnenstad? Parkeer dan best even buiten de vesting.

Binnenstad in- en uitrijden
Verkeer kan de binnenstad in- en uitrijden via de Stationsweg en de Dubbele Poort. Via de Graauwse Poort kunt u de binnenstad enkel verlaten.

Wegafsluitingen
De volgende wegen zijn afgesloten: Gentsestraat, Grote Markt, Steenstraat, Overdamstraat, Cornelis De Vosplein, Grote Zwanenstaat, Frans van Waesberghestraat, Schuttershof en Nieuweweg.

Verkeersomleiding
Verkeerregelaars begeleiden het verkeer deze dag.
Vanaf de Stationsweg leiden we het verkeer via de Frans van Waesberghestraat, Vestdijkstraat en Kloostergang richting ‘s-Gravenhofplein.
De kruising Cornelis De Vosplein/Lange Nieuwstraat blijft vrij. Verkeer kan via de Grote Bagijnestraat en Paardenmarkt het gebied achter het stadhuis en de Grote Markt bereiken.

 

HULST - Scharnier: tot en met juli 2024

In Hulst krijgt de kruising Van der Maelstedeweg/Stationsweg/Absdaalseweg – in de volksmond het ‘Scharnier’ genoemd - een andere inrichting. Ook een deel van het omliggende gebied richten we opnieuw in. Doel is om het veiliger te maken en de verkeersstromen beter te laten verlopen.

Wat gaan we doen?
We richten het gebied opnieuw in. Gekozen is om een doorgaande route te maken vanaf de Van der Maelstedeweg naar de Absdaalseweg. In de nieuwe situatie verleent het verkeer vanaf het Havenfort en vanuit de binnenstad voorrang aan het doorgaande verkeer op de route Van der Maelstedeweg / Absdaalseweg. Verwachting is dat we de soms moeizame verkeersafwikkeling op het zogenoemde scharnier op deze manier verbeteren.

Om de veiligheid van fietsers te verbeteren, breiden we fietsstroken en fietsdoorsteekplaatsen uit. Op de oversteekplaatsen brengen we middengeleiders aan. Hierdoor is het mogelijk per rijstrook over te steken. Hetzelfde geldt voor de voetgangers. Ook zij steken dan op de oversteekplaatsen in twee keer over.
Door de aanpassingen verbeteren we de doorstroming van het autoverkeer én de veiligheid voor overstekende fietsers en voetgangers. Dit toetsten we via meerdere verkeerstellingen. We bespraken dit verkeersonderzoek met omwonenden, de wijkraad en andere belanghebbenden.

Wanneer werken we waar?
De werkzaamheden voeren we in vijf delen uit:
Deel 1: Parking naast restaurant Oud Hulst, aan het Stationsplein.
Deel 2: Absdaalseweg, deel tussen Van der Maelstedeweg en Havenfort (ter hoogte van restaurant Napoleon).
Deel 3: Absdaalseweg, deel tussen Havenfort en Absdaalseweg tot aan de inrit De Statie.
Deel 4: Van der Maelstedeweg / Stationsweg, deel tussen Zoetevaart en Stationsweg 15 (Pearl).
Deel 5: Stationsplein, deel tussen Havenfort en Stationsplein 13 (Aldi).

Let op: We wisselden fase 3 en 4 om!

Wat is er klaar?
Deel 1 is klaar. De parking naast restaurant Oud Hulst is opnieuw ingericht.

Wat gebeurt er nu?
Op dit moment werken we in fase 2. Dat is het deel van de Absdaalseweg ter hoogte van restaurant Napoleon. Deze fase is klaar op vrijdag 31 mei.
Het weggedeelte tussen de Van der Maelstedeweg en het Havenfort is nu afgesloten voor het verkeer. Deze fase duurt tot en met vrijdag 31 mei.

Doorgaand verkeer is wel mogelijk tussen de Van der Maelstedeweg en de binnenstad. Ook is verkeer tussen de Absdaalseweg en het Havenfort/Stationsplein mogelijk.

Wat volgt nog?
Op 31 mei en 1 juni is het Vestrock in Hulst. Na dit festival gaan we verder met de werkzaamheden van fase 3. Begin juni starten we met deze werken. We werken dan op de Absdaalseweg tussen het Havenfort en de inrit naar De Statie. Dat weggedeelte is dan afgesloten voor het verkeer. Deze werken duren tot en met 22 juni.
Er is geen verkeer mogelijk van de Absdaalseweg richting de binnenstad en omgekeerd. Ook verkeer tussen de Absdaalseweg en het Havenfort/Stationsplein is niet mogelijk.
Na fase 3 volgen fase 4 en 5. Informatie over deze fasen volgt later.

We hopen het volledige werk in juli 2024 af te ronden.

Nieuwsbrief

 

KLOOSTERZANDE - Pastoor Smuldersstraat, Irenestraat, Anjerstraat, Hyacintstraat, Crocusstraat, Leliestraat, Anemoonstraat, Dahliastraat en deel van Geraniumstraat: tot en met zomer 2025

 

In Kloosterzande krijgen een groot aantal straten een nieuwe riolering. Die klus startte in 2019.  Dit voorjaar beginnen we aan het rioolwerk in fase drie.

Wat gaan we nu doen?
We vervangen de riolering in de Pastoor Smuldersstraat, Irenestraat, Anjerstraat, Hyacintstraat, Crocusstraat, Leliestraat, Anemoonstraat, Dahliastraat en een deel van de Geraniumstraat.

We verwijderen oude bestrating en riolering. We leggen een nieuw gemengd rioolstelsel aan. Daarin voeren we zowel afvalwater als regenwater af. Als de riolering is vervangen, leggen we nieuwe bestrating. De inrichting van de straten blijft hetzelfde; op een paar kleine aanpassingen na.

Wat is de planning?
Het werk voeren we uit in fasen. We hopen dat het volledige karwei voor de zomer 2025 klaar is.

Hoe gaan we te werk?
Het gaat om negen straten. We werken in 22 fasen. Dit doen we om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

 

LAMSWAARDE - Jacobus de Waalstraat, Dreef en Roverbergsepad: tot en met medio november 2024

In Lamswaarde krijgen drie straten een nieuwe riolering. Dat werk voeren we dit jaar uit.

Waar gaan we werken?
We vervangen de riolering in:
- Jacobus de Waalstraat, tussen huisnummers 1 en 41;
- Dreef, tussen huisnummers 1 en 7;
- Roverbergsepad, tussen huisnummers 1 en 7; inclusief parking voetbalvelden.

Wat gaan we nu doen?
De huidige riolering is aan vervanging toe is. We verwijderen de oude bestrating en riolering. We leggen een gescheiden rioolstelsel aan. Als de riolering is vervangen, leggen we nieuwe bestrating. De inrichting van de straten blijft hetzelfde; op een paar kleine aanpassingen na.
DNWG vernieuwt in dezelfde periode een aantal elektriciteitskabels en gas- en waterleidingen in de Dreef en Roverbergsepad.

Wat is de planning?
De rioolwerken én ook de werken van DNWG zijn gestart. De aannemer begint met de rioolwerken in de Jacobus de Waalstraat aan de inkom van Lamswaarde. Dit werk gaat in fasen. Eerst de Jacobus de Waalstraat, daarna Roverbergsepad en tenslotte De Dreef. DNWG start op het parkeerterrein van voetbalvereniging SDO’63 aan de Roverbergsepad en werken richting de Dreef.
We hopen dat het volledige karwei medio november klaar is.

Is er verkeershinder?
Tijdens de werkzaamheden is de straat waar we werken niet bereikbaar voor doorgaand verkeer. Verkeer leiden we ter plaatse om.

 


SINT JANSTEEN - Henri Dunantstraat: tot en met eind september 2024

In de Henri Dunantstraat in Sint Jansteen bouwt Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zes nieuwe woningen. In verband hiermee is de Henri Dunantstraat afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Wat staat er te gebeuren?
In de Henri Dunantstraat in Sint Jansteen komen zes levensloopbestendige woningen.

Wanneer staat dit te gebeuren?
Het bouwen van de zes woningen is ondertussen gestart en duurt tot eind september 2024.

Is er verkeershinder?
Om te zorgen voor een veilige situatie, sluiten we de Henri Dunantstraat tijdens de werken af voor doorgaand verkeer. Deze afsluiting geldt tot eind september 2024. Verkeer leidden we om.

 

VOGELWAARDE - Bossestraat: 27 mei tot en met 31 mei 2024

In de Bossestraat in Vogelwaarde is er verkeershinder in de periode van maandag 27 mei tot en met vrijdag 31 mei 2024. Dat heeft te maken met werkzaamheden van H4A.
 
Waar is de hinder?
H4A werkt van maandag 27 tot en met vrijdag 31 mei 2024 op de kruispunten Bossestraat/Kerkhofpad en Bossestraat/Kerkstraat.
 
Wat is H4A aan het doen?
Op dit moment vervangt H4A de kabels en leidingen in de Kerkstraat en Kerkhofpad. Op de kruispunten Bossestraat/Kerkhofpad en Bossestraat/Kerkstraat komt een nieuwe waterleiding. De werken maken onderdeel uit van het rioolproject in het dorp.
 
Wanneer gaan we dat doen?
De werkzaamheden starten op maandag 27 mei 2024 en zijn klaar op vrijdag 31 mei 2024.

Is er verkeershinder?
In de periode van 27 tot en met 31 mei 2024 is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Bossestraat. Verkeer vanaf Rapenburg richting de Schoolstraat en omgekeerd is op deze dagen niet mogelijk.
Het verkeer leiden we ter plaatse om.
Het is voor fietsers, bromfietsers en voetgangers wel mogelijk de werkzaamheden te passeren. Zij moeten niet omrijden.

Hoe zit het met openbaar vervoer?
Het is voor lijnbus 10 van Connexxion niet mogelijk om tijdens de werkzaamheden door de Bossestraat te rijden. Hierdoor vervallen van maandag 27 mei tot en met vrijdag 31 mei 2024 de haltes in de Bossestraat. Op de hoek Rapenburg / Bossestraat stelt Connexxion een tijdelijke bushalte in. De route van lijnbus 10 loopt dan tijdelijk niet via de Bossestraat maar over Rapenburg.

 

 

 

Wegafsluiting