Wegafsluitingen

HENGSTDIJK - Plevierstraat: tot en met begin augustus 2023
HULST - Baljuwstraat, Abdijstraat en deel Gildenstraat: tot en met 1 mei 2024
HULST - Vestrock: 2 en 3 juni 2023
KAPELLEBRUG - Gentsevaart: 1 juni tot en met 16 juni 2023
KLOOSTERZANDE - Geraniumstraat, Ericaplein, Pastoor Smuldersstraat, Europlein, Irenestraat, Anjerstraat, Hyacintstraat, Crocusstraat, Leliestraat, Anemoonstraat en Dahliastraat: tot en met juli 2023
NIEUW NAMEN - Tybaertstraat, Reynaertstraat, Hombachstraat, Hulsterloostraat, Smetstraat en Kerkpad: tot en met begin juli 2023
VOGELWAARDE - Azaleastraat, Acaciastraat, Lindenstraat, Kastanjestraat, Bossestraat en Populierenstraat: tot en met eind november 2023
VOGELWAARDE - Rapenburg ter hoogte van huisnummer 146 en 148: 30 mei tot en met 9 juni 2023
VOGELWAARDE - Rapenburg ter hoogte van huisnummer 146 en 148: 19 juni tot en met medio oktober 2023
ZEEDORP - Zeedorp ter hoogte van huisnummer 5: 1 juni 2023

 

HULST - Vestrock: 2 en 3 juni 2023

2 en 3 juni 2023 is het weer zover: Vestrock op de landtong tussen de Binnen- en Buitenvest in Hulst. Hoe leuk is dat! Het belooft dus druk en muzikaal te worden in Hulst. Om alles veilig te laten verlopen, zijn er tijdens deze dagen een aantal verkeersmaatregelen van kracht. Die leest u hieronder.

Eenrichtingsverkeer Stationsweg
Op de onderstaande tijdstippen stellen we éénrichtingsverkeer in op de Stationsweg én het gedeelte van de Gentsestraat gelegen tussen de Frans van Waesberghestraat en de Traverse:
-    vrijdag 2 juni 2023 vanaf 11.00 tot 01.30 uur
-    zaterdag 3 juni 2023 vanaf 11.00 tot 01.30 uur

Op de genoemde tijdstippen is de binnenstad van Hulst via deze weg enkel bereikbaar. Via de Stationsweg is het niet mogelijk de binnenstad uit te rijden.

Vrachtverkeer opgelet
Het verlaten van de stad is op de bovengenoemde momenten enkel mogelijk via de Graauwse Poort en de Dubbele Poort. Deze poorten zijn niet toegankelijk voor vrachtverkeer. Dat betekent dat vrachtverkeer op de genoemde tijden de binnenstad enkel kan inrijden en niet meer kan uitrijden. Voor het overige verkeer geldt dus dat zij de stad langs alle drie de zijden kunnen inrijden, en kunnen verlaten via de Graauwse Poort of Dubbele Poort.

Drukte binnenstad na afloop van evenement
De ervaring leert dat na afloop van het evenement, veel bezoekers richting de binnenstad trekken. Om verkeersonveilige situaties te voorkomen, sluiten we de Gentsestraat af na afloop van het evenement - op vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni. Dit vanaf 01.00 uur tot 03.00 uur.

Park afgesloten
In verband met het realiseren van een festivalcamping in het park aan het Havenfort, is het Michelstadtpad - vanaf donderdag 1 juni – 18.00 uur – afgesloten. Deze afsluiting duurt tot zondag 4 juni – 17.00 uur.

Havenfort voor fietsen en campers
De fietsenparking voorzien we op de parkeervakken aan het Havenfort (gedeelte vóór de brug). Op deze parkeervakken geldt dan een parkeerverbod. Op het andere deel van het Havenfort voorzien we camperplaatsen. De gehandicaptenparkeerplaatsen op het Havenfort blijven beschikbaar.

Meer informatie: www.vestrock.nl

 

HENGSTDIJK - Plevierstraat: tot en met begin augustus 2023

 

In Hengstdijk krijgt de Plevierstraat een nieuwe riolering en nieuwe bestrating. Deze werken duren tot en met begin augustus 2023.

Waar gaan we werken?
De werkzaamheden voeren we uit in het deel van de Plevierstraat dat ligt tussen de Sint Josephstraat 2 en de Plevierstraat 5.

Wat gaan we doen?
We verwijderen de oude bestrating en riolering. Er komt een nieuw gemengd rioolstelsel. Als de riolering is vervangen, leggen we nieuwe bestrating. De inrichting van de straten blijft hetzelfde; op een paar kleine aanpassingen na.

Wanneer gaan we dat doen?
We voeren de werken in verschillende fasen uit. In eerste fase werkt de aannemer in het deel van de straat dat ligt tussen Sint Josephstraat 2 en Plevierstraat 14. Daarna komt fase twee. Dat is het gedeelte tussen Plevierstraat 14 en de Vogelweg. Fase drie is het gedeelte vanaf de Vogelweg tot Plevierstraat 5. We hopen het werk begin augustus 2023 af te ronden.

Is er verkeershinder?
Tijdens de werken is het gedeelte van de Plevierstraat waar de aannemer aan het werk is, afgesloten.

 

HULST - Baljuwstraat, Abdijstraat en deel Gildenstraat: tot en met 1 mei 2024

In de Baljuwstraat en Abdijstraat in Hulst vinden er werkzaamheden plaats. De werkzaamheden bestaan uit het  slopen en bouwen van nieuwe woningen.

In verband met deze werkzaamheden is de Baljuwstraat, Abdijstraat en een deel van de Gildenstraat afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Deze afsluitingen gelden tot 1 mei 2024.
Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan contact op met aannemersbedrijf van der Poel uit Terneuzen via e-mail info@poelbv.nl.
Voor eventuele vragen of opmerkingen tijdens de uitvoering neemt u dan contact op met de heer Ferket van aannemersbedrijf van der Poel via telefoonnummer 06 21 22 64 19.

 

KAPELLEBRUG - Gentsevaart: 1 juni tot en met 16 juni 2023

De Provincie Zeeland gaat de Gentsevaart in Kapellebrug herinrichten. Dat gebeurt in 2024. Vooruitlopend op die werken vernieuwen we al een deel van de riolering.

Waar gaan we werken?
De werkzaamheden voeren we uit tussen de huisnummers 7 en 109; aan de oneven zijde van de weg. Ook werken we in de Stroperstraat. Het overige gedeelte van de riolering vervangen we volgend jaar tijdens de wegwerkzaamheden van de Provincie Zeeland.

Wat gaan we doen?
We vernieuwen de riolering door een soort ‘kous’ aan te brengen in de huidige rioolbuis. Door deze methode te gebruiken, is het niet nodig de hele straat open te breken. Dat moet maar op enkele plaatsen. Hierdoor is er minder hinder. De klus is ook veel sneller klaar.

Wanneer gaan we dat doen?
We starten met het renoveren van de rioolbuizen. Dit doen we van 1 juni tot 16 juni. Hierna renoveren we de rioolputten. Het renoveren van de rioolputten is eind juli 2023 klaar.

Is er verkeershinder?
Tijdens de werkzaamheden sluiten we het fietspad steeds voor een deel af.
Het doorgaande verkeer op de Gentsevaart verloopt dan op die plaats via één rijstrook voor beide rijrichtingen. Dit gebeurt onder begeleiding van verkeersregelaars.
Fietsers rijden op de vrijgemaakte zijde van de rijbaan. Op deze manier kan het fietsverkeer veilig passeren.

 

KLOOSTERZANDE - Geraniumstraat, Ericaplein, Pastoor Smuldersstraat, Europlein, Irenestraat, Anjerstraat, Hyacintstraat, Crocusstraat, Leliestraat, Anemoonstraat en Dahliastraat: tot en met juli 2023

DNWG is volop aan de slag om de kabels en leidingen te vervangen in Kloosterzande. Dit gebeurt in fases. Het streven is dat DNWG het totale karwei in juli 2023 af te ronden. Daarna starten we met de rioleringswerkzaamheden in deze straten.

Welke straten zijn er aan de beurt?
In de volgende straten worden de kabels & leidingen vervangen. Geraniumstraat, Ericaplein, Pastoor Smuldersstraat, Europlein, Irenestraat, Anjerstraat, Hyacintstraat, Crocusstraat, Leliestraat, Anemoonstraat en Dahliastraat.

Wanneer staat dit te gebeuren?
Tot en met eind juli 2023 is DNWG bezig met de kabels en leidingen te vervangen in Kloosterzande. DNWG informeert de bewoners van de straten waar ze gaan werken op voorhand.

Verkeersmaatregelen
DNWG werkt voornamelijk in de trottoirs en goten. Het kan gebeuren dat afsluiting van een straat kortstondignodig is. Dat communiceert DNWG van te voren. Verkeer leiden we dan om.

 

NIEUW NAMEN - Tybaertstraat, Reynaertstraat, Hombachstraat, Hulsterloostraat, Smetstraat en Kerkpad: tot begin juli 2023

In Nieuw Namen krijgen een aantal straten een nieuwe riolering. Deze werken startten in januari 2023.

Waar werken we?
De werkzaamheden voeren we uit in de Tybaertstraat, Reynaertstraat, Hombachstraat, Hulsterloostraat, Smetstraat en het Kerkpad.

Wat houdt het werk in?
We verwijderen de oude bestrating en riolering. Er komt een nieuw gemengd rioolstelsel. Als de riolering is vervangen, leggen we nieuwe bestrating.

Wat is er klaar?
De eerste fase was de Tybaertstraat. Daar is de riolering ondertussen vervangen en de straat is ook opnieuw bestraat.

Wat gebeurt er nu?
Fase twee is de Reynaertstraat en een deel van de Hombachstraat. Daar is de riolering klaar. De aannemer werkt nu aan de bestrating.
In de Reynaertstraat is de bestrating aangebracht vanaf het kruispunt Willemstraat tot en met Reynaertstraat 2/9. De woningen zijn bereikbaar via de kant van de Willemstraat.

Op het kruispunt Hombachstraat / Reynaertstraat  leggen we op dit moment de bestrating aan. De woningen in de Hombachstraat zijn bereikbaar via de kant van de Kauterstraat.

In de Hulsterloostraat is de nieuwe riolering aangebracht. Er is weer doorgaand verkeer mogelijk over de puinfundering.

In de Smetstraat werkt de aannemer nu aan de aanleg van de riolering. Het gedeelte van de Smetstraat 1 t/m 9 en 2 t/m 16 is gereed. De woningen op dit gedeelte zijn bereikbaar over de puinbaan.
Op dit moment is de aannemer de bestrating op aan het breken in het gedeelte Smetstraat  20 t/m 30 en 11 t/m 23. Hier zijn de woningen alleen via het trottoir bereikbaar.

Op het kruispunt Veerstraat / Tybaertstraat / Kapelleberg is de riolering aangelegd. Op dit moment bestraten we het kruispunt. Vrijdag 9 juni 2023 is het kruispunt klaar.

Wat volgt nog?
Laatste fase is de vijfde. Dat is het Kerkpad. We hopen het werk begin juli 2023 klaar te hebben.

Is er verkeershinder?
De Smetstraat is nu afgesloten voor het doorgaande verkeer. Afgesloten is het deel tussen huisnummers 20 t/m 30 en 11 t/m 23.
Tot en met 9 juni 2023 sluiten we het kruispunt Veerstraat / Tybaertstraat / Kapelleberg af. Het verkeer leiden we ter plaatse om.

 

VOGELWAARDE - Azaleastraat, Acaciastraat, Lindenstraat, Kastanjestraat, Bossestraat en Populierenstraat: tot en met eind november 2023

In Vogelwaarde vervangen we de komende jaren een groot deel van de riolering. Dat gaat in drie delen. Het eerste deel voeren we dit jaar uit. Het werk startte op 27 maart.

Waar gaan we werken?
De werkzaamheden voeren we uit in Azaleastraat, Acaciastraat, Lindenstraat, Kastanjestraat, Bossestraat en Populierenstraat.

Wat gaan we doen?
We gaan de oude bestrating en riolering verwijderen. Er komt een nieuw gescheiden rioolstelsel. Hiermee voeren we het afvalwater en regenwater apart af. Als de riolering is vervangen, leggen we nieuwe bestrating. De inrichting van de straten blijft hetzelfde; op een paar kleine aanpassingen na.

Wanneer gaan we dat doen?
We voeren de werken in verschillende fasen uit.
Op dit moment werken in fase twee. Dat is de Kastanjestraat. Fase drie is de Lindenstraat. De Acaciastraat en Azaleastraat (deel) is fase vier. Fase vijf is een deel van de Populierenstraat. Laatste fase is de zesde. Dat is een deel van de Populierenstraat en Azaleastraat. We hopen het werk eind november 2023 klaar te hebben.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de projectleider, Bastiaan Nijskens. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0114.

 

VOGELWAARDE - Rapenburg ter hoogte van huisnummer 146 en 148: 30 mei tot en met 9 juni 2023

In verband met het aanleggen van een nieuwe waterleiding zijn er vanaf 30 mei tot en met 9 juni 2023 werkzaamheden op Rapenburg in Vogelwaarde. De werkzaamheden vinden plaats tussen huisnummers 146 en 148.

De aannemer werkt deze periode ieder werkdag van 7.30 uur tot 16.30 uur. Voor de veiligheid tijdens de werkzaamheden kiezen we voor een halve wegafsluiting.

 

VOGELWAARDE - Rapenburg ter hoogte van huisnummer 146 en 148: 19 juni tot en met medio oktober 2023

Bewoners van Vogelwaarde ervaren teveel verkeersdrukte op Rapenburg. Daarom gaan we aan de oostzijde van Vogelwaarde een landbouwweg aanleggen.
Op 13 maart startten we met de aanvoer van zand. Dat zand is nodig omdat in de ondergrond van de plaats waar de nieuwe landbouwweg komt slappe veenlagen zitten. Het extra zand maakt de ondergrond stabiel. In totaal voeren we ruim 40.000 kub zand aan. Deze klus is klaar.

Wat doet DNWG?
Voor we de duiker aan het Koegat vervangen, vernieuwt DNWG nog de gas- en waterleiding. Dit gebeurt tussen de huisnummers 146 en 148. Zij starten hiermee op maandag 19 juni 2023. Deze werkzaamheden ronden ze vrijdag 23 juni 2023 af.

Wat is dan de volgende klus?
Ter hoogte van het Koegat ligt een duiker onder de weg. Die verbindt het water met elkaar. Deze duiker moeten we vervangen en verlengen. Met deze werken beginnen we op maandag 26 juni 2023. We hopen die klus medio oktober 2023 klaar te hebben.

Is er verkeershinder?
Tijdens de werken van DNWG en aan de duiker sluiten we Rapenburg af ter hoogte van het Koegat. Dat is tussen de huisnummer 146 en 148. Er is dan geen doorgaand verkeer mogelijk; ook geen (brom)fiets- en voetverkeer. Vogelwaarde is vanaf 19 juni tot medio oktober 2023 niet bereikbaar vanaf de rotonde op de Provinciale weg (N290) en andersom.
We leiden het verkeer om via de Schoolstraat en de Bossestraat.

 

ZEEDORP - Zeedorp ter hoogte van huisnummer 5: 1 juni 2023

DWNG is aan het werk op Zeedorp. Ter hoogte van Zeedorp huisnummer 5 brengen ze op donderdag 1 juni 2023 een waterleiding onder de weg aan. Dit is nodig voor het nieuwe Resort Knuitershoek.

In verband met deze werkzaamheden is de straat Zeedorp ter hoogte van huisnummer 5 op donderdag 1 juni 2023 afgesloten voor het verkeer.

 

 

 

Wegafsluiting