Publicatieborden plaatsen

Wanneer u publicatieborden wilt plaatsen voor het promoten van een evenement of activiteit, heeft u een vergunning nodig.

Voorwaarden

Een vergunning voor publicatieborden wordt enkel verleend voor:

a. Evenementen die plaatsvinden in de gemeente Hulst.

b. Niet commerciële activiteiten die plaats vinden in de gemeente Hulst.

c. Activiteiten die buiten de gemeente Hulst plaatsvinden, maar waarin de gemeente Hulst participeert.

Let op:

 • De publicatieborden mogen maximaal 16 dagen blijven staan.
 • De publicatie borden mogen geplaatst worden rond lantaarnpalen en/of bij invalswegen.
 • De borden rond lantaarnpalen mogen niet groter zijn dan 61 x 122 cm.
 • De borden bij invalswegen mogen niet groter zijn dan 122 x 144 cm.
 • Wanneer u borden plaatst buiten de bebouwde kom, langs Provinciale wegen of op particuliere grond, dan heeft u toestemming van de eigenaar van de grond nodig.
 • Wanneer de borden in de grond worden aangebracht, dient u minimaal 1 dag voor de plaatsing, per locatie, een Klic- of graafmelding aan te vragen via www.kadaster.nl. De kosten voor deze melding komen voor uw rekening. Op verzoek van de gemeente dient deze Klic- of graafmelding te worden getoond.
 • De borden dienen zo te worden geplaatst dat het verkeer hiervan geen enkele hinder ondervindt. Voorts mag het zicht van de automobilisten hierdoor op geen enkele wijze worden belemmerd.
 • De borden mogen niet op of nabij een kruising worden aangebracht.
 • De borden mogen niet aan verkeersborden worden vastgemaakt.
 • De borden mogen alleen worden geplaatst tegen lantaarnpalen, gelegen binnen de bebouwde kom, en niet op, aan of rond bomen, verkeersborden of ander straatmeubilair.
 • Op plaatsen waar het voetpad smaller is dan 1,50 meter is het niet toegestaan borden aan te brengen.
 • Grote borden zoals, bedoeld in artikel 7, lid b, mogen aan de invalswegen, enkel binnen de bebouwde kom, van de kernen binnen een afstand van 50 meter van het bebouwde kombord worden geplaatst.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van publicatieborden zijn € 33,30..

Termijn

U dient de aanvraag voor de vergunning minimaal 14 dagen voor plaatsing van de borden in te dienen.

Aanpak

U kunt een vergunning voor het plaatsen van publicatieborden aanvragen via het aanvraagformulier plaatsing  publicatieborden.