Algemene bijstandsuitkering

U heeft recht op bijstand als u te weinig inkomen heeft om van te leven. Dit kan komen doordat u bijvoorbeeld geen werk heeft en uw WW-uitkering afloopt, u niet kunt werken of u klaar bent met uw opleiding maar nog geen werk heeft gevonden. Belangrijk is dat u zo snel mogelijk (weer) aan het werk gaat en zo een inkomen krijgt of een opleiding gaat volgen. U komt in aanmerking voor een uitkering als uw inkomen niet hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm. En als u niet teveel vermogen heeft. Hier vindt u meer informatie over de bedragen van de bijstandsnorm

Bij een uitkering horen rechten én plichten. Wanneer u een uitkering ontvangt, moet u er alles aan doen om betaald werk te vinden. Aangeboden werk moet u aannemen en u dient mee te werken aan uw re-integratie. Meer informatie over rechten en plichten vindt u hier .

Klik hier voor een korte uitleg over hoe de bijstand werkt.

Een aanvraag indienen
-    Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering schrijft u zich eerst in als werkzoekende bij UWV op www.werk.nl .
-    Vervolgens vult u het meldingsformulier in.  U kunt ook een meldingsformulier ophalen in de gemeentewinkel. Wanneer u een papieren meldingsformulier wenst te ontvangen, kunt u dit telefonisch opvragen via telefoonnummer 14 0114. U levert het
     meldingsformulier in samen met een kopie van uw legitimatiebewijs. U kunt dit afgeven aan de balie in de gemeentewinkel, per e-mail sturen naar secretariaat_sale@gemeentehulst.nl of per post opsturen naar gemeente Hulst, Secretariaat Samenleving,
     Antwoordnummer 44, 4560 VB, Hulst.
-    Daarna wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Een consulent van de gemeente neemt uw algemene, persoonlijke gegevens met u door. De consulent toetst uw mogelijke recht op bijstand en legt uw rechten en plichten uit. Bij mogelijk recht op een uitkering krijgt u de aanvraagformulieren voor een uitkering mee.
-    De consulent zal toelichten hoe het vervolg van de aanvraagprocedure voor een uitkering verloopt.

Ondersteuning nodig?
Kunt u ondersteuning gebruiken bij het invullen van formulieren voor het doen van een aanvraag? De Formulierenbrigade van Stichting Hulst voor Elkaar kan u hierbij helpen.

Naast een uitkering heeft u misschien ook recht op andere regelingen. U kunt dit berekenen met Bereken uw recht

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Stichting Hulst voor Elkaar via telefoonnummer (0114) 68 47 00.