Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Algemene bijstandsuitkering

U heeft recht op bijstand als u te weinig inkomen heeft om in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit kan komen doordat u bijvoorbeeld geen werk hebt en uw WW-uitkering afloopt, u niet in staat bent om te werken of u klaar bent met uw opleiding maar nog geen werk heeft gevonden. Belangrijk is dat u zo snel mogelijk (weer) aan het werk gaat en zo een inkomen krijgt of een opleiding gaat volgen. U komt in aanmerking voor een uitkering als uw inkomen niet hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm. En als u niet meer vermogen heeft dan is toegestaan. Hier vindt u meer informatie over de normbedragen.

Bij een uitkering horen rechten én plichten. Wanneer u een uitkering ontvangt, moet u er alles aan doen om betaald werk te vinden. Aangeboden werk moet u aannemen en u dient mee te werken aan uw re-integratie. Meer informatie over rechten en plichten vindt u hier .

Een aanvraag indienen
-    Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering schrijft u zich eerst in als werkzoekende bij UWV op www.werk.nl .
-    Vervolgens meldt u zich bij de gemeentewinkel van de gemeente Hulst en vult u het meldingsformulier in. U levert deze samen met een kopie van uw legitimatiebewijs weer in aan de balie. U kunt zich iedere werkdag tussen 09.00 uur en 12.30 uur melden. Ook kunt u zich telefonisch melden.
-    Daarna wordt u uitgenodigd voor een pré-intake. Een consulent van de gemeente neemt uw algemene, persoonlijke gegevens met u door. De consulent toetst uw mogelijke recht op bijstand  en legt uw rechten en plichten uit. Bij mogelijk recht op een uitkering krijgt u de aanvraagformulieren voor een uitkering mee.
-    De consulent zal toelichten hoe het vervolg van de aanvraagprocedure voor een uitkering verloopt.