Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen en die voortkomen uit bijzondere omstandigheden. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen (bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld). De gemeente kan de bijzondere bijstand om niet (als gift) of als lening geven. U krijgt bijzondere bijstand als lening als u op korte termijn zelf voldoende geld heeft om de kosten te betalen, als u had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig had of als u de bijzondere bijstand nodig heeft voor een waarborgsom.

De voorwaarden voor het ontvangen van bijzondere bijstand zijn onder andere:
-    Uw inkomen is maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en u bezit niet méér vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;
-    Uw kosten zijn noodzakelijk;
-    Uw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten zoals dagelijkse boodschappen en huur;
-    U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag;
-    De kosten worden in Nederland gemaakt.

Wilt u een beroep doen op bijzondere bijstand voor ziektekosten, dan wordt van u verwacht dat u zich heeft verzekerd voor het basispakket verhoogd met een aanvullend pakket op het niveau van het CZ Gemeente Extra Uitgebreid Pakket. Heeft u dat niet gedaan dan is de kans groot dat u minder of geen bijzondere bijstand krijgt.

Een aanvraag indienen
Voor bijzondere bijstand kunt u schriftelijk een aanvraag indienden bij de afdeling Samenleving, taakveld Werk en Inkomen. U kunt hier het aanvraagformulier downloaden. Indien u geen algemene bijstandsuitkering ontvangt, dient u ook het inlichtingenformulier met alle gevraagde documenten op te sturen. U kunt de documenten opsturen naar: gemeente Hulst, Secretariaat Samenleving, Antwoordnummer 44, 4560 VB, Hulst.

Ondersteuning nodig?
Kunt u ondersteuning gebruiken bij het invullen van formulieren voor het doen van een aanvraag? De Formulierenbrigade van Stichting Hulst voor Elkaar kan u hierbij helpen.

Naast een uitkering heeft u misschien ook recht op andere regelingen. U kunt dit berekenen met Bereken uw recht

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Stichting Hulst voor Elkaar op telefoonnummer (0114) 68 47 00.