Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is er voor bedoeld als u langdurig, 3 aaneengesloten jaren, een inkomen heeft gehad dat niet hoger is dan 110% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm.

U moet hiervoor tenminste voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    U bent tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
-    U bent volgens de gemeente niet in staat op korte termijn met werk een hoger inkomen te krijgen;
-    U bezit niet méér vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;
-    U ontving de afgelopen twaalf maanden niet eerder een inkomenstoeslag;
-    U heeft minimaal 3 jaar van een laag inkomen moeten rondkomen.

Het is de bedoeling dat u het bedrag aan individuele inkomenstoeslag gebruikt voor bijvoorbeeld vervangingsuitgaven, zoals een nieuwe koelkast, bankstel, wasmachine of om (achterstallige) rekeningen te betalen. Als u aan de voorwaarden voldoet en blijft voldoen, kunt u ieder kalenderjaar een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Een aanvraag indienen
U kunt het verkorte formulier invullen indien u een algemene bijstandskering ontvangt. In andere gevallen vult u het uitgebreide formulier in en stuurt u de gevraagde documenten mee. U kunt de documenten opsturen naar: gemeente Hulst, Secretariaat Samenleving, Antwoordnummer 44, 4560 VB, Hulst.