Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is er voor bedoeld als u langdurig, 3 aaneengesloten jaren, een inkomen heeft gehad dat niet hoger is dan 110% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm.

U moet hiervoor tenminste voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    U bent tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
-    U bent volgens de gemeente niet in staat op korte termijn met werk een hoger inkomen te krijgen;
-    U bezit niet méér vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;
-    U ontving de afgelopen twaalf maanden niet eerder een inkomenstoeslag;
-    U heeft minimaal 3 jaar van een laag inkomen moeten rondkomen.

Het is de bedoeling dat u het bedrag aan individuele inkomenstoeslag gebruikt voor bijvoorbeeld vervangingsuitgaven, zoals een nieuwe koelkast, bankstel, wasmachine of om (achterstallige) rekeningen te betalen. Als u aan de voorwaarden voldoet en blijft voldoen, kunt u ieder kalenderjaar een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Een aanvraag indienen
U kunt het verkorte formulier invullen indien u een algemene bijstandsuitkering ontvangt. In andere gevallen vult u het uitgebreide formulier in en stuurt u de gevraagde documenten mee. U kunt de documenten opsturen naar: gemeente Hulst, Secretariaat Samenleving, Antwoordnummer 44, 4560 VB, Hulst.

Ondersteuning nodig?
Kunt u ondersteuning gebruiken bij het invullen van formulieren voor het doen van een aanvraag? De Formulierenbrigade van Stichting Hulst voor Elkaar kan u hierbij helpen.

Naast een uitkering heeft u misschien ook recht op andere regelingen. U kunt dit berekenen met Bereken uw recht

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Stichting Hulst voor Elkaar op telefoonnummer (0114) 68 47 00.