Studietoeslag

Wanneer u studeert en door  een beperking niet in staat bent om het minimumloon te verdienen, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een studietoeslag:  
-    U woont in de gemeente Hulst;
-    U heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos);
-    U heeft geen recht op een Wajong-uitkering.

Een aanvraag indienen
Hier vindt u het aanvraagformulier wat u kunt indienen bij de gemeente Hulst. U kunt de documenten opsturen naar: Gemeente Hulst, Secretariaat Samenleving, Antwoordnummer 44, 4560 VB, Hulst.

Ondersteuning nodig?
Kunt u ondersteuning gebruiken bij het invullen van formulieren voor het doen van een aanvraag? De Formulierenbrigade van Stichting Hulst voor Elkaar kan u hierbij helpen.

Naast een uitkering heeft u misschien ook recht op andere regelingen. U kunt dit berekenen met Bereken uw recht

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Stichting Hulst voor Elkaar op telefoonnummer (0114) 68 47 00.