Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

U kunt in bepaalde gevallen kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen. Sabewa Zeeland behandelt aanvragen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.  Op de website van Sabewa Zeeland kunt u lezen wanneer u hiervoor in aanmerking komt en hoe u een aanvraag tot kwijtschelding kunt indienen.