Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Maatschappelijke participatie

Indien u een inkomen heeft tot 110% van de voor u geldende bijstandsnorm bestaat de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen voor maatschappelijke participatie. De bijdrage maatschappelijke participatie van maximaal 100 euro per persoon geldt voor een kalenderjaar. Alle gezinsleden komen individueel voor de bijdrage in aanmerking.
De bijdrage voor maatschappelijke participatie is specifiek bedoeld voor kostensoorten in het kader van participatie zoals: abonnementen, tijdschriften, boeken, bibliotheek, internetaansluiting, telefoonkosten, kabeltelevisie, kaartjes voor toneel-, theater- en/of muziek uitvoeringen, bioscoop, excursies, busabonnement en de sportschool (volwassenen).

Een aanvraag indienen
U kunt het verkorte formulier invullen indien u een algemene bijstandskering ontvangt. In andere gevallen vult u het uitgebreide formulier in en stuurt u de gevraagde documenten mee. U kunt de documenten opsturen naar: Gemeente Hulst t.a.v. Secretariaat Samenleving, Antwoordnummer 44, 4560 VB, Hulst.

U hoeft bij uw aanvraag van een bijdrage maatschappelijke participatie geen bewijsstukken te overleggen, maar de gemeente kan na afloop van het kalenderjaar van uw aanvraag wel (betalings-)bewijzen bij u opvragen. U dient daarom deze betalingsbewijzen tot 6 maanden na het jaar waarin u de kosten heeft gemaakt te bewaren! Ook rekening afschriften gelden als bewijsstuk. De gemeente vordert de volledige bijdrage van u terug indien blijkt dat de bijdrage door u niet is besteed aan kosten van maatschappelijke participatie, zoals eerder is aangegeven.