Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

De Voedselbank is er voor u wanneer u tijdelijk niet in uw levensonderhoud kunt voorzien. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een voedselpakket, berekent de Voedselbank hoeveel u maandelijks overhoudt voor eten en drinken. De Voedselbank gaat uit van een bepaald ‘normbedrag’ dat nodig is om van te eten en drinken. Houdt u maandelijks minder over dan dit normbedrag, dan heeft u recht op een voedselpakket. De normbedragen kunt u vinden op de website van de Voedselbank. U kunt op deze pagina met de rekenhulp uitrekenen of u in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Neem contact op met Stichting Hulst voor Elkaar om te bepalen of u in aanmerking komt voor een voedselpakket en om u aan te laten melden bij de Voedselbank. Na de aanmelding ontvangt u van de Voedselbank een brief met alle nodige informatie over de locatie en tijdstippen voor het ophalen van het voedselpakket. Stichting Hulst voor Elkaar kunt u bereiken op telefoonnummer (0114) 68 47 00.

 

Voedselbank