Aan de slag in Zeeland

De gemeente Hulst neemt deel aan het project "Aan de slag in Zeeland".
(projectnummer 2014EUSF2012000)

Dit project richt zich op personen die:
- minstens zes maanden werkloos zijn en gedurende deze periode een uitkering hebben ontvangen;
- arbeidsbelemmerden;
- 50-plussers;
- jongeren tot en met 27 jaar.

Heeft u een lopende uitkering bij het UWV Werkbedrijf of een uitkering bij een andere Nederlandse gemeente dan zijn zij het eerste aanspreekpunt voor uw re-integratie traject.

Ontvangt u geen uitkering? Ook dan kunt u in aanmerking komen voor deelname aan een re-integratietraject binnen dit project. Het uitgangspunt is dat u zo spoedig mogelijk weer aan het werk gaat of terug gaat studeren.

Wanneer u een bijstandsuitkering van de gemeente Hulst ontvangt, wordt samen met u onderzocht op welke wijze u weer aan het werk kunt. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Samen met u wordt gezocht naar vacatures, een passende opleiding of wordt u een aangeboden deel te nemen aan een cursus.

De trajecten worden uitgevoerd door de re-integratieconsulenten van de gemeente Hulst. U wordt eventueel door uw consulent van Werk & Inkomen van de gemeente Hulst voor een re-integratietraject aangemeld.

Dit project wordt medegefinancierd met subsidie van het Europees Sociaal Fonds. De gemeente Goes verzorgt de coördinatie van dit project. De gemeente Hulst is deelnemer, net zoals andere Zeeuwse gemeenten.

Europees sociaal fonds