Aardgasvrij wonen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Aardgas is tot nu toe veruit de meest gebruikte energiebron.

Aardgasvrij in 2050


In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Aardgas is tot nu toe veruit de meest gebruikte energiebron. Alle woningen in de gemeente Hulst van het aardgas afhalen is een ingewikkelde en enorme klus. Het is daarom belangrijk dat we beginnen met het maken van plannen die ons hiervoor houvast geven. Deze plannen schrijven we op in de Transitievisie Warmte.

Wat is per dorp het meest duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagste kosten?  Welke dorpen of wijken zijn geschikt om als eerste aan de slag te gaan, doordat er bijvoorbeeld al grote ingrepen op de planning staan? Dit wordt allemaal meegenomen in de Transitievisie warmte, een routekaart voor het aardgasvrij maken van onze gebouwde omgeving. Alle gemeenten moeten in 2021 een Transitievisie Warmte opstellen. Natuurlijk is de route naar een aardgasvrije toekomst niet in beton gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen bijvoorbeeld door technische ontwikkelingen of het beschikbaar komen van nieuwe energiebronnen. Daarom wordt de visie sowieso iedere vijf jaar opnieuw bekeken.

Wijkuitvoeringsplannen

Voor de periode na 2021 wordt het belangrijk dat we de plannen uit de Transitievisie Warmte verder uit gaan werken. Wat betekent dit alternatief voor aardgas nou voor mijn dorp of straat? In de Wijkuitvoeringsplannen gaan we hier per dorp of wijk met alle belanghebbenden concreet mee aan de slag.


Aardgasvrije mogelijkheden voor uw woning

Per woonwijk in onze gemeente zochten we naar de meest haalbare en betaalbare manieren om een toekomst zonder aardgas mogelijk te maken. U kunt via de adressentool zelf zien wat op dit moment de beste duurzame verwarmingsoptie voor uw woning is.