Buurtbemiddeling

Wat is Buurtbemiddeling?
Iedereen kan wel eens last hebben van zijn buren. Dit is pas een probleem als 'last' verandert in 'overlast'. Als het de bewoners zelf niet lukt om tot een goed gesprek en oplossing te komen, kan Buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Buurtbemiddelaars zijn onpartijdige en getrainde vrijwilligers die buurtbewoners helpen om gezamenlijk een oplossing te zoeken en om afspraken te maken die voor beide partijen goed werken. Of dat nu gaat over geluids- of stankoverlast, overhangende takken of pesterijen. Met Buurtbemiddeling willen de vier samenwerkende partijen, de wooncorporaties Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, de politie en de gemeente Hulst, de leefbaarheid in de buurt verbeteren.

Voorwaarden

Hoe werkt Buurtbemiddeling?
Stelt u zich eens voor. U heeft onenigheid met uw buren. En misschien kent u de buren nauwelijks dus vindt u het moeilijk om een gesprek met hen te beginnen. Of het is niet gelukt om met hen te praten of afspraken te maken. De spanningen tussen u beiden zijn misschien al zo hoog opgelopen dat u niet meer met elkaar spreekt. Toch wilt u werken aan een oplossing. Dan kan bemiddeling door een onafhankelijke partij uitkomst bieden. U hoeft enkel contact op te nemen met Buurtbemiddeling. Uw melding komt terecht bij een onafhankelijke coördinator die voor uw conflict twee buurtbemiddelaars benadert. Zij voeren in eerste instantie een gesprek met iedere partij afzonderlijk, daarna volgt een gezamenlijk bemiddelingsgesprek. De buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers. Zij hebben geheimhoudingsplicht, zijn neutraal en luisteren met respect. Ze onderzoeken de wensen, belangen en gevoelens van de bewoners bij het conflict. Ze helpen hen om zelf een oplossing te vinden. Buurtbemiddeling is kosteloos.

Plus certificaat
Buurtbemiddeling is door het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) beloond met een met een 'plus certificaat'. Het krijgen van het certificaat betekent dat er aan alle voorwaarden voldaan wordt en dat het project al jaren consistent functioneert.

Privacy
Ook Buurtbemiddeling Hulst is verplicht zich te houden aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Aanvraag

Buurtbemiddeling inschakelen?
Neem dan contact op de coördinator Buurtbemiddeling mevrouw  Judith Dingemanse, via 06-54311465, email:  buurtbemiddeling@gemeentehulst.nl.
Heeft u gebruik gemaakt van buurtbemiddeling en bent u niet tevreden? Doe dan een beroep op onze klachtenprocedure. Deze is op te vragen via het hierboven vermelde telefoonnummer van buurtbemiddeling.

Aanpak

Meer weten?
Lees dan de folder van buurtbemiddeling eens door.