Melden van verdachte situaties

ziet u iets verdachts in uw buurt? Dan kunt u dit op verschillende manieren melden.

Houdgreep
De Zeeuws-Vlaamse gemeenten werken nauw samen met de politie om overlast door drugs zoveel mogelijk weg te nemen of te voorkomen. Dit samenwerkingsverband is bekend onder de naam Houdgreep. 
Anonieme overlastmeldingen van inwoners kunnen telefonisch worden gedaan op telefoonnummer 0800 0225 085 (gratis).

U neemt contact op met Houdgreep als:
•    U overlast ervaart van drugshandel in uw buurt;
•    Er bij u in de buurt in het openbaar drugs worden gebruikt;
•    U wordt lastiggevallen, bedreigd of geïntimideerd door drugsgebruikers of –handelaren;
•    U afval van drugsgebruik aantreft;
•    U grootschalige kweek van hennep vermoedt;
•    U op een andere manier overlast hebt van drugs of van zaken die daarmee direct verband houden.

Mailen naar Houdgreep kan ook via houdgreep.zeeuws-vlaanderen@politie.nl.

Meld Misdaad Anoniem (M.)
Het kan ook voorkomen dat u iets over een (ernstig) misdrijf wilt melden zonder dat uw naam bekend wordt. Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie geeft over criminaliteit en misdaad. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal.
U meldt bij M. over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw eigen omgeving.
Melden kan via het gratis telefoonnummer 0800 7000 of via https://melden.meldmisdaadanoniem.nl M. stuurt de anonieme meldingen door naar de politie of andere opsporingsdiensten.

Politie
De politie heeft twee telefoonnummers waar u terecht kunt. Het telefoonnummer 0900 8844 is het landelijke servicenummer. Naar dit telefoonnummer belt u voor al uw niet-spoedeisende vragen of problemen, bv. geluidsoverlast.
Is er wel spoed geboden? Belt u dan 112.
Digitaal melden kan ook via een meldformulier van de politie. Op deze manier verstuurt u uw melding volledig anoniem.