Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van B&W en de Gemeenteraad over de Wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet en de participatiewet. Dit doen zij in samenwerking met de overige adviesraden van de gemeente Hulst.

Voor informatie over de adviesraad Sociaal Domein kunt u terecht bij mevrouw T. de Rijcke via email theaderijcke@gmail.com