Seniorenraad

De Seniorenraad Hulst is een adviescommissie die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het gemeentebestuur over beleidsonderwerpen die van invloed zijn op de positie van ouderen.
De Seniorenraad Hulst bestaat uit negen leden. Deze leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Hiervan worden vijf leden benoemd op voordracht van de ouderenbonden en vier leden op persoonlijke titel. Het voorzitterschap van de Seniorenraad wordt vervuld door een onafhankelijke voorzitter.

Voor informatie over de Seniorenraad kunt u terecht bij mevrouw T. de Rijcke via email theaderijcke@gmail.com.