Aansprakelijk stellen gemeente

Het kan gebeuren dat u schade lijdt door de gemeente. U kunt ons dan aansprakelijk stellen. Wij beoordelen of wij inderdaad aansprakelijk zijn voor de schade. Is dit zo, dan krijgt u uw kosten deels of volledig vergoed.

Voorwaarden

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade door onder andere:

  • slecht onderhoud aan bijvoorbeeld:
    • gemeentelijke gebouwen
    • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen
    • de riolering
  • nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente heeft gewerkt
  • het niet nemen van maatregelen zoals bijvoorbeeld waarschuwingsborden plaatsen om een ongeval te voorkomen

 

Termijn

Hoe lang duurt het behandelen van de claim?

Dat verschilt per claim. De situatie moet worden onderzocht en soms zijn hierbij experts nodig. Wij informeren u over het verdere verloop van de aansprakelijkstelling.

Aanpak

Zo stelt u de gemeente Hulst aansprakelijk:

U vult het formulier in waarin u duidelijk omschrijft waarom u de gemeente aansprakelijk stelt. Hierbij voegt u zoveel mogelijk bewijsstukken toe:  foto's/nota's en eventuele getuigenverklaringen en/of een proces-verbaal van de politie. 

Facturen die betrekking hebben op uw schade, dient u zelf te voldoen aan de betreffende leverancier/reparateur. Een kopie kunt u meezenden met uw aansprakelijkstelling. De gemeente Hulst vergoedt niet rechtstreeks aan de leverancier/reparateur. 

Bezwaar & beroep

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.