Bijstand voor zelfstandige ondernemers (Bbz)

Ook als gevestigde of startende ondernemer kunt u (financieel) een steuntje in de rug krijgen. Daar is een specifieke regeling voor: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.