Veelgestelde vragen

Ik wil een initiatief aanmelden om Oekraïense vluchtelingen te helpen, waar kan ik dit doen?
Op nederlandvoorvluchtelingen.nl maakt VluchtelingenWerk inzichtelijk waar men met vraag en aanbod terecht kan. Ook is hier actuele informatie te vinden over de opvang van Oekraïners.

Ik wil Oekraïense vluchtelingen opvangen, wat kan ik doen?
Het is goed om te weten dat het Oekraïners in Nederland vrij staat te logeren bij vrienden, familie of kennissen. Oekraïense vluchtelingen mogen, in tegenstelling tot andere vluchtelingen, zonder visum legaal in Nederland blijven.

Hoe zit het met Oekraïense vluchtelingen die een asielvergunning hebben aangevraagd?
Voor vluchtelingen met een asielvergunning (statushouders) is de logeerregeling beschikbaar. Dit betekent dat vluchtelingen in de periode dat zij wachten op woonruimte in de gemeente bij vrienden, familie of een gastgezin kunnen verblijven. Zij houden dan recht op basisvoorzieningen van het COA zoals weekgeld en de toegang tot medische zorg.

Ik heb een logeerplek beschikbaar, waar kan ik mij aanmelden als gastgezin?
Op de website van VluchtelingenWerk vind u informatie over wat u kunt doen als u zich wilt aanmelden als gastgezin.

Moeten Oekraïense vluchtelingen asiel aanvragen?
Oekraïense vluchtelingen mogen, in tegenstelling tot andere vluchtelingen, zonder visum legaal in Nederland blijven. Het is daarom voor de meeste Oekraïners niet nodig om asiel aan te vragen. Maar ze hebben wel opvang en voorzieningen nodig. Het is nog niet duidelijk welke rechten en plichten Oekraïense vluchtelingen straks precies krijgen. Het organiseren van de opvang van Oekraïners is daarom op veel vlakken anders dan voor andere vluchtelingen.

Overheidsinstanties en hulporganisaties maken de komende tijd afspraken over wie welke rol op zich neemt in deze nieuwe situatie. Zo wordt de opvang op maat gemaakt voor Oekraïners die ervoor kiezen geen asiel aan te vragen.

Gaat de gemeente Hulst ook opvangplaatsen realiseren voor Oekraïense vluchtelingen?
Als gemeente inventariseren wij gebouwen die mogelijk in aanmerking komen als opvanglocaties en hoe deze mogelijk op korte termijn geschikt gemaakt kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen.

Verstrekt de gemeente extra jodiumtabletten i.v.m. de ontwikkelingen in Oekraïne?
Er worden geen extra jodiumtabletten gedistribueerd. De situatie in Oekraïne geeft geen extra aanleiding om de tabletten in huis te halen. Jodiumtabletten dienen enkel te worden ingenomen na een besluit van de minister, op basis van advies van de experts van het RIVM en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Dus wanneer die daartoe aanleiding zien. Meer informatie over de verspreiding van jodiumtabletten staat op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straling/jodiumtabletten.

Advies aan de apothekers
Apothekers kunnen de tabletten in principe meegeven, met vermelding van het feit dat het niet wordt aangeraden de tabletten in huis te halen in verband met de situatie in Oekraïne. Het is nog steeds bedoeld voor de doelgroep van tabletten in de nabijheid van kernreactoren in en om Nederland.

Het luchtalarm gaat af, wat moet ik doen?
In Nederland hebben wij een systeem van waarschuwings- en alarmeringspalen (luchtalarm). Deze palen worden iedere eerste maandag van de maand getest om 12.00 uur. Een test duurt 1 minuut en 26 seconden. Als de palen op een ongebruikelijk tijdstip of langer dan tijdens een test afgaan, blijf dan binnen, sluit ramen en deuren en zet radio en televisie aan voor meer informatie.

Nog vragen?
Mail uw vraag dan info@gemeentehulst.nl.