Geheimhouding persoonsgegevens, verzoek

De basisregistratie personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u niet dat dit gebeurt? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voorwaarden

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 18 jaar

Jongeren vanaf 18 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen.

Kosten

Het aanvragen van geheimhouding is gratis.

Aanvraag

U vraagt de geheimhouding schriftelijk aan bij de gemeente.

Termijn

De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 4 weken.

Aanpak

U doet de aanvraag schriftelijk. Bij uw aanvraag zit een kopie van uw geldig identiteitsbewijs.

Het stopzetten van de geheimhouding geeft u ook schriftelijk door. U moet een kopie van uw geldig identiteitsbewijs bijvoegen.