Energietoeslag 2023

Laatste maand om een aanvraag energietoeslag 2023 te doen!

Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een eenmalig bedrag van 1.300 euro netto per huishouden. Van veel producten en diensten stegen de prijzen de afgelopen jaren flink. Zoals van eten, het openbaar vervoer en van energie. Met een laag inkomen is het soms moeilijk om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er de energietoeslag.

Wanneer komt de energietoeslag?
Iedereen die in 2022 de energietoeslag ontving, kreeg in december 2023 automatisch de energietoeslag. Dat geldt ook voor iedereen die voldeed aan artikel 5 lid 2 van de beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Hulst 2023.

Kreeg u niet automatisch de energietoeslag, maar wilt u die wel aanvragen? Dat kan.
Digitaal aanvragen kan via hier. Toets in de zoekbalk ‘energietoeslag 2023’ in.
Aanvragen is ook mogelijk via een papieren aanvraagformulier.
Wij bekijken uw aanvraag aan de hand van uw inkomen over de maand oktober 2023. Het is tot 30 juni 2024 mogelijk om de energietoeslag 2023 aan te vragen.

Wat zijn de voorwaarden?
U heeft recht op de energietoeslag 2023 van de gemeente Hulst als u op 1 oktober 2023:
•    21 jaar of ouder was;
•    in de gemeente Hulst woont;
•    een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
•    een laag inkomen heeft; dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand; dat ziet u in het onderstaande schema.

Inkomensgrenzen per maand exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm:
Gezinssamenstelling                                                 21 jaar tot AOW-leeftijd    Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand/alleenstaande ouder                         1.386,95 euro                     1.547,74 euro
Samenwonend/getrouwd                                          1.981,34 euro                     2.101,70 euro

U heeft géén recht op de energietoeslag 2023 als u op 1 oktober 2023:
•    18, 19 of 20 jaar oud was;
•    student bent en studiefinanciering (Wet studiefinanciering 2000) ontvangt; of geen studiefinanciering (meer) ontvangt, maar hier wel voor in aanmerking komt;
•    in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen)
•    alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

Meer informatie?
De eenmalige energietoeslag voor inwoners met een beperkt inkomen is een regeling binnen de bijzondere bijstand. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Hulp bij geldzaken nodig?
Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact met Hulst voor Elkaar via 0114 68 47 00 of stuur een mail naar info@hulstvoorelkaar.nl. Of kijk op www.hulstvoorelkaar.nl welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.

Energiebank
Wilt u ook uw energierekening verlagen maar heeft u niet de middelen voor grotere uitgaven zoals zonnepanelen of een warmtepomp? Of woont u in een huurwoning en wil u minder energie verbruiken? Neem dan contact op met  de Energiebank Hulst. De Energiebank Hulst is een organisatie van vrijwilligers die getraind zijn als energiecoach. Zij helpen huishoudens de energierekening te verlagen door middel adviezen die gericht zijn op uw situatie en leveren daarbij gratis energiebesparende producten zoals radiatorfolie, LED lampen, tochtstrip en meer. Interesse? Meldt u dan aan op www.energiebankhulst.nl/ of scan de QR-code en een coach van de Energiebank Hulst maakt een afspraak bij u thuis.

QR code energietoeslag