Energietoeslag 2023

Ook dit jaar is er een energietoeslag.

Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een eenmalige vergoeding voor mensen met een laag inkomen. De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten voor het jaar 2023.

Wanneer komt de energietoeslag?
Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer op 3 oktober ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Daarom werken we nu aan de nieuwe beleidsregels voor de energietoeslag 2023.
Als de gemeentelijke beleidsregels zijn vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders, maken we op deze pagina bekend:
-    Wie in aanmerking komt voor de automatische uitbetaling en wanneer we hiermee starten.
-    Aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u de energietoeslag 2023 kunt aanvragen.

Studenten
Studenten kunnen geen energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Uitwonende studenten die aan de voorwaarden voldoen krijgen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de energietoeslag uitbetaald.

Meer informatie?
De eenmalige energietoeslag voor inwoners met een beperkt inkomen is een regeling binnen de bijzondere bijstand. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.