Klimaatveranderingen

Het klimaat verandert. Door drogere periodes, hevige regenbuien en warme winters moeten we maatregelen treffen om overlast te beperken.

De gevolgen van de klimaatontwikkelingen raken ons allemaal. Het vinden van een manier hoe met deze gevolgen om te gaan is niet alleen een taak voor de overheid maar is een opdracht aan ons allemaal. Ook zullen we moeten accepteren dat niet alle negatieve gevolgen op te lossen zijn. De komende tijd zullen er zowel regionaal als lokaal dialogen gevoerd worden om bewustwording te creëren, strategieën te ontwikkelen hoe om te gaan met klimaatadaptatie en grenzen stellen aan wat haalbaar en betaalbaar is.


Droogte
Tijdens langdurige droogte kan het stedelijk groen een tekort aan water hebben waardoor het groen kan verdorren en afsterven. Langdurig droge periodes zorgen ook voor het zakken van de grondwaterspiegel. Ongelijkmatige zettingen kunnen leiden tot schade aan gebouwen en infrastructuur, zoals ondergrondse kabels en leidingen.

De landbouw is in grote mate afhankelijk van de beschikbaarheid van zoet water. In Hulst wordt het zoete water enkel aangevuld door regen en beperkt overtollig water uit België. In langdurig droge periodes kan de beschikbaarheid een probleem vormen.

In gebieden waar veenlagen voorkomen (bijvoorbeeld Graauw of Vogelwaarde) kan tijdens droogte het veen uitdrogen met inklinking als gevolg. Door het inklinken kan weer schade optreden aan de boven en ondergrondse infrastructuur en panden. Door toenemend verbruik van zoet water uit de bodem verzilt het grondwater en bodem.

Hitte
Kwetsbare groepen als ouderen, zieken, mensen met overgewicht en kinderen zijn kwetsbaar voor hittestress. Door het ontbreken van schaduwplekken en groen in het centrum van Hulst kunnen de temperaturen hoog oplopen. Bij hoge temperaturen ontstaat schade aan vooral de asfaltwegen. Bij hoge temperaturen kan ook het elektriciteitsnetwerk uitvallen waardoor ook airco’s niet meer functioneren.

Blauwalg zien we nu al regelmatig optreden in de Binnenvest van Hulst.

In de goed geïsoleerde woningen van nu is het kwijt raken van de hoge temperaturen een probleem.

Wateroverlast
Wateroverlast kan ontstaan door verwachte langdurige natte periodes en korte zeer heftige buien. Langdurig natte periodes zorgt voor het stijgen van het waterpeil in sloten en watergangen en daarmee ook hogere grondwaterstanden. De stabiliteit van de fundering van de wegen wordt minder, het water in kruipruimtes kan schimmel veroorzaken en optrekkend vocht in oudere woningen kan schade aan de woning en inrichting veroorzaken. Als de wateroverlast lang aanhoudt kunnen plant afsterven.

Als het heel hard regent kan de riolering het water niet meer afvoeren. Dat kan zo extreem worden dat water in woningen en bedrijven kan komen. De wateroverlast in het verleden in Clinge is pas na uitvoering van zeer ingrijpende en dure maatregelen sterk verminderd. Als er veel water op straat staat kan dit hulpdiensten zodanig vertragen dat ze niet meer op tijd ter plaatse kunnen zijn.

Overstroming
Doordat de Schelde een trechtervorm kent stuwt het water bij zeespiegelstijging in onze omgeving nog hoger op. De komende jaren wordt onderzocht welke gevolgen dit heeft voor de veiligheid van de dijken. Ook wordt nagedacht over de situatie dat het ondanks alles toch mis zou kunnen gaan.

De gemeente Hulst onderzoekt welke maatregelen wanneer noodzakelijk zijn om voorbereid te zijn op de ontwikkelingen. Uitgangspunt is daarbij een integrale benadering van alle aandachtsgebieden. Niet alle problemen kunnen 100% opgelost worden. Het streven is om schade zo veel als mogelijk te voorkomen. Klimaatadaptatie houdt ook in dat tijdelijke overlast zal moeten geaccepteerd worden.

Voor meer informatie over klimaatadaptatie en de effecten voor Hulst kunt u kijken op de www.ruimtelijkeadaptatie.nl en www.klimaateffectatlast.nl