Werken 's-Gravenhofplein Hulst

Op het ’s-Gravenhofplein in Hulst gaan we werken. Het gaat om archeologisch onderzoek en rioolwerk.

Wat gaan we doen?
Op de hoek Overdamstraat / Minderbroedersstraat komen twee gebouwen met appartementen. Voor deze bouw start, slopen we het oude pand. Naar verwachting start de sloop na de zomervakantie. Vooruitlopend daarop voeren we de komende weken werkzaamheden uit op het ’s-Gravenhofplein.
Archeologen doen in die weken onderzoek op het plein. Daarvoor graven we sleuven.
Daarnaast verwijderen we rioolbuizen en leggen we nieuwe riolering aan.

Wanneer gaan we dat doen?
We starten het werk op maandag 1 juli 2024. Verwachting is dat het werk begin augustus klaar is.

Is er verkeershinder?
Tijdens de werken sluiten we een deel van het ’s-Gravenhofplein af. We sluiten steeds af wat noodzakelijk is om veilig te werken. De overige plaatsen blijven beschikbaar.