Gemeentepolis, een collectieve zorgverzekering

De Gemeentepolis is de collectieve zorgverzekering voor inwoners van de gemeente Hulst met een laag inkomen. Het voordeel van deze polis is dat de gemeente een korting geeft. En de aanvullende dekkingen zijn vaak beter dan die van reguliere zorgverzekeringen.

Voor wie is de Gemeentepolis?
U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de netto bijstandsnorm en u niet teveel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag.

Kan ik kiezen uit meerdere pakketten?
Bij de collectieve zorgverzekering kunt u kiezen uit drie verschillende pakketten:
•    CZ Gemeenten Start
•    CZ Gemeenten Extra
•    CZ Gemeenten Extra uitgebreid
In de pakketten Extra en Extra Uitgebreid is standaard een vergoeding opgenomen voor de eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van maximaal 230 euro per jaar.

De keuzehulp kan u helpen bij het kiezen van een passend pakket. Ga hiervoor naar www.gezondverzekerd.nl/hulst.

Denk eraan dat u maar één keer per jaar kan overstappen van zorgverzekering. Doe dit uiterlijk 31 december. Dit kan via de volgende website: www.gezondverzekerd.nl/gemeente/hulst/passende-zorg/#!/pakketten

Vragen?
Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 14 0114. Wij helpen u graag.