Herinrichting Scharnier in Hulst

In Hulst krijgt de kruising Van der Maelstedeweg/Stationsweg/Absdaalseweg – in de volksmond het ‘Scharnier’ genoemd - een andere inrichting. Ook een deel van het omliggende gebied richten we opnieuw in. Doel is om het veiliger te maken en de verkeersstromen beter te laten verlopen. Deze werken starten op 9 april 2024.

Wat gaan we doen?
We richten het gebied opnieuw in. Gekozen is om een doorgaande route te maken vanaf de Van der Maelstedeweg naar de Absdaalseweg. In de nieuwe situatie verleent het verkeer vanaf het Havenfort en vanuit de binnenstad voorrang aan het doorgaande verkeer op de route Van der Maelstedeweg / Absdaalseweg. Verwachting is dat we de soms moeizame verkeersafwikkeling op het zogenoemde scharnier op deze manier verbeteren.

Om de veiligheid van fietsers te verbeteren, breiden we fietsstroken en fietsdoorsteekplaatsen uit. Op de oversteekplaatsen brengen we middengeleiders aan. Hierdoor is het mogelijk per rijstrook over te steken. Hetzelfde geldt voor de voetgangers. Ook zij steken dan op de oversteekplaatsen in twee keer over.
Door de aanpassingen verbeteren we de doorstroming van het autoverkeer én de veiligheid voor overstekende fietsers en voetgangers. Dit toetsten we via meerdere verkeerstellingen. We bespraken dit verkeersonderzoek met omwonenden, de wijkraad en andere belanghebbenden.

Waar gaan we werken?
De werkzaamheden voeren we in vijf delen uit.
Deel 1: Parking naast restaurant Oud Hulst, aan het Stationsplein.
Deel 2: Absdaalseweg, deel tussen Van der Maelstedeweg en Havenfort (ter hoogte van restaurant Napoleon).
Deel 3: Van der Maelstedeweg / Stationsweg, deel tussen Zoetevaart en Stationsweg 15 (Pearl).
Deel 4: Absdaalseweg, deel tussen Havenfort en Absdaalsweg tot aan de inrit De Statie.
Deel 5: Stationsplein, deel tussen Havenfort en Stationsplein 13 (Aldi).

Wanneer gaan we dat doen?
Dinsdag 9 april starten we met de werken. We voeren de werken in verschillende fasen uit.

In eerste fase werken we op de parking ter hoogte van restaurant Oud Hulst. Dat is op de hoek Stationsplein/Havenfort. Deze werken duren tot en met vrijdag 26 april.
Op dinsdag 16 april is het nodig het Stationsplein ter hoogte van de parking af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Die dag werken we aan de riolering.

De tweede fase start op maandag 22 april. Dat is het deel Absdaalseweg, tussen de Van der Maelstedeweg en het Havenfort (ter hoogte van restaurant Napoleon). Het gedeelte sluiten we tijdens de werkzaamheden af voor het verkeer. Deze fase duurt tot en met vrijdag 31 mei.
Tijdens deze periode is doorgaand verkeer van de Van der Maelstedeweg richting binnenstad en omgekeerd mogelijk. Ook is verkeer tussen de Absdaalseweg en het Havenfort/Stationsplein mogelijk.

Op 31 mei en 1 juni is het Vestrock in Hulst. Na dit festival gaan we verder met de werkzaamheden van fase 3, 4 en 5. Informatie over deze fasen volgt later.
We hopen het volledige werk in juli 2024 af te ronden.

Snel op de hoogte van de werkzaamheden?
Het project staat ook in de Bouwapp. Door de Bouwapp te downloaden en het project Scharnier te volgen ontvangt u een melding bij nieuwe informatie.