Elke regio telt

Twee dagen in gesprek over de belangrijkste opgaves in Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van wonen, werken en leven in de regio. Dat deden verschillende stakeholders, gemeenten, provincie Zeeland, het regiobureau en de Rijksoverheid op 7 en 8 maart. Aanleiding hiervoor is het rapport ‘Elke regio telt’ waaruit blijkt dat er in Nederland ongewenste verschillen zijn in welvaart en welzijn.

De deelnemers spraken over knelpunten, kansen, mogelijke oplossingen en samenwerking. Onder andere tussen de regio en het Rijk. Wat is er nodig om de brede welvaart in Zeeuws-Vlaanderen te versterken? En hoe kunnen wij samen met het Rijk gezamenlijk hierin investeren?

Het Rijk gaat met meerdere regio’s in gesprek. De resultaten voegen ze samen in een rapport dat ze onder andere overhandigen aan het nieuwe kabinet. Daarnaast gaan we in de regio natuurlijk ook verder met het vervullen van de ambities uit de Strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen om de leefbaarheid/brede welvaart in onze regio te versterken.

Het waren twee inspirerende dagen. Namens de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten willen we daarom alle deelnemers bedanken voor hun enthousiasme, inbreng en openheid. Samen werken we aan een Zeeuws-Vlaanderen waar het goed wonen, werken en leven is!