Besluiten gemeenteraad

De gemeenteraad van Hulst vergaderde op 9 november 2023 in het stadhuis. Wat zij bespraken en besloten kunt u hier bekijken.
 
De raad stelde de Programmabegroting voor 2024 vast. Een motie over gemeenschappelijke regelingen werd met een meerderheid van stemmen aangenomen. Ook de Legesverordening en de Belastingmaatregelen voor volgend jaar zijn vastgesteld.
 
De Verordening Fysieke Leefomgeving werd vastgesteld en de gemeenteraad stemde in met de vijfde wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening. De verlenging van de Nota Grondbeleid stond ook op de agenda. Ook dit voorstel kreeg de steun van de gemeenteraad.

De gemeenteraad besprak de aankoop van de Hulsternieuwlanddijk. Ze stelde een overzicht van wensen en bedenkingen op en stelde een krediet beschikbaar van 337.090 euro.

Daarnaast boog de gemeenteraad zich verder dit keer over de tweede begrotingswijziging van de Veiligheidsregio Zeeland.

Voor de interne verbouwing van Gemeentewerken stelde de gemeenteraad 182.000 euro beschikbaar.

De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Hulst-Terneuzen over de Quick Scan Leerlingenvervoer werden overgenomen en de gemeenteraad ging akkoord met het Toezichtskader Primair Onderwijs.

De volgende vergadering van de gemeenteraad is op donderdag 21 december 2023.