Nieuwe brandweerkazerne & steunpunt gemeentewerken in Kloosterzande

Een nieuwe brandweerkazerne én een nieuw steunpunt van gemeentewerken in Kloosterzande, dat is de bedoeling. De huidige gebouwen aan het Hof te Zandeplein maken plaats voor woningbouw. Het nieuwe gebouw komt op industrieterrein Hoek en Bosch. Het ontwerp van het gebouw is klaar. Aan de gemeenteraad vragen we om het benodigde geld beschikbaar te stellen.

Nieuwe invulling Hof te Zandeplein
Het Hof te Zandeplein in Kloosterzande krijgt een nieuwe invulling. Het plan is om op het plein 37 woningen te bouwen. Daarvan zijn er 22 voor sociale huur. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gaat die bouwen. Daarnaast komt er een plein. We hopen dat dit zich ontwikkelt tot een waar dorpsplein waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. De gemeenteraad stemde in februari 2022 in met dit plan.
Om het plan te realiseren is de sloop van de huidige brandweerkazerne en het steunpunt van gemeentewerken nodig.
We voeren de herinvulling van het Hof te Zandeplein in fasen uit. In januari 2024 startte de bouw van de eerste woningen.

Sloop en nieuwbouw
Het gebouw van de brandweer en het steunpunt van gemeentewerken in Kloosterzande aan het Hof te Zandeplein zijn verouderd. Ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom bereiden we nieuwbouw voor. De oude gebouwen slopen we daarna.
De nieuwe brandweerkazerne en het steunpunt van gemeentewerken gaan we realiseren op het industrieterrein Hoek en Bosch. Daar passen deze voorzieningen beter dan middenin het dorp, waar ze nu zijn. De nieuwbouw komt aan de Hulsterweg 44 in Kloosterzande. Dat is naast de nieuwbouw van Weemaes Machinebouw.

Het ontwerp
Het ontwerp voor de nieuwbouw is klaar. Dat maakten we in overleg met de Veiligheidsregio Zeeland, de vrijwilligers van de brandweer Kloosterzande en de medewerkers van gemeentewerken. De nieuwbouw kost zo’n 3,2 miljoen euro. De raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken buigt zich tijdens haar vergadering van 8 april 2024 over het voorstel. Bedoeling is dat de gemeenteraad op 8 mei 2024 een besluit neemt.

Start uitvoering
Als de gemeenteraad het benodigde geld beschikbaar stelt, starten de werken aan de nieuwbouw naar verwachting in september 2024. We hopen dat het gebouw in het najaar 2025 klaar is.