Nieuwe inrichting voor Steenstraat in Hulst

De huidige inrichting van de Steenstraat in Hulst is niet meer van deze tijd. Ook zijn de materialen verouderd en versleten. Daarom richten we eind 2024 de Steenstraat opnieuw in. Op hetzelfde moment richten we ook een deel van de Overdamstraat opnieuw in. Dat is het deel tussen de Frans van Waesberghestraat en de 's-Gravenhofstraat. Daar vraagt met name de situatie ter hoogte van de bioscoop de aandacht.

Hoe ziet het plan voor de nieuwe inrichting er uit?
Voor de nieuwe inrichting van de Steenstraat en het deel van de Overdamstraat maakten we een voorlopig ontwerp. Het plan is het grotendeels op eenzelfde wijze in te richten als de Gentsestraat. Dat geeft eenzelfde en rustig beeld in de binnenstad van Hulst.

We gaan uit van een driedeling. Dit betekent: loopzone - rijbaan - loopzone. Het materiaal dat we van plan zijn te gebruiken heeft een luxe uitstraling. We gaan veel natuursteen gebruiken.  

We zien twee delen in de Steenstraat:
            1. Deel vanaf de Grote Markt tot aan de Korte Nieuwstraat
            2. Deel vanaf de Korte Nieuwstraat tot aan de Vismarkt.

Het eerste gedeelte maken we helemaal shared space (gedeelde ruimte). We richten het als plein in. In het tweede gedeelte voeren we de rijbaan uit in straatbakstenen. Op de kruispunten zijn verhoogde plateaus mogelijk. Die werken snelheidsbeperkend. De loopzones voeren we uit in grijze natuursteen. De huidige natuurstenen langs de gevels blijven liggen.
In de Steenstraat komen geen laad- en losplaatsen. Parkeren is enkel nog mogelijk in het tweede deel ; aan de zijde met even huisnummers.
De Steenstraat en Overdamstraat blijven toegankelijk voor alle verkeer. De toegestane snelheid in de Steenstraat is 15 km/uur. Dit regelen we via een zoneaanduiding.

Meer groen in de binnenstad is een nadrukkelijke wens. Het planten van bomen is in de Steenstraat door de ligging van kabels en leidingen niet mogelijk. In plaats daarvan stellen we voor om grote plantenbakken te plaatsen met daarin bomen.

Meer weten?
Wij vinden het belangrijk om omwonenden en andere geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren. Daarom organiseren we een informatieavond. Die is op dinsdag 16 april 2024 in het Stadhuis aan de Grote Markt 21 in Hulst. U kunt die avond van 18.30 uur tot 20.30 uur – op een tijdstip van uw keuze – binnenlopen. U krijgt informatie over het plan en kunt vragen stellen.

Meedenken?
Tot en met 30 april 2024 is het mogelijk mee te denken over de herinrichting van de Steenstraat. Op https://doemee.inulst.nl ziet u het ontwerp van de herinrichting. U kunt uw reactie/opmerkingen daar aangeven.

Wanneer starten de werken?
Vóór we de straat herinrichten voert DNWG werkzaamheden aan kabels en leidingen uit. Deze werkzaamheden zijn gepland vanaf september 2024. Aansluitend voeren we de herinrichting van de Steenstraat uit.