Infoavond herinrichting Rapenburg in Vogelwaarde

Bewoners van Vogelwaarde ervaren teveel verkeersdrukte op Rapenburg. Daarom leggen we aan de oostzijde van Vogelwaarde een landbouwweg aan. Als die klaar is, passen we de inrichting van Rapenburg aan.

Hoe komt Rapenburg er uit te zien?
Doorgaand verkeer kiest in de toekomst voor de landbouwweg. Dat zorgt voor minder verkeer op Rapenburg. We maken van Rapenburg een 30 km/uur zone. Daar hoort een passende inrichting bij. Naast Rapenburg richten we ook het voorste stuk van de Bossestraat opnieuw in. Dat is het deel vanaf Rapenburg tot aan huisnummer 13.

Wat gebeurde al?
In 2023 bespraken we hoe de inrichting er uit moet komen te zien. Dat deden we samen met de klankbordgroep. Deze groep bestaat uit bewoners van Rapenburg. De klankborgroep sprak op haar beurt met de overige bewoners van Rapenburg en andere betrokkenen. Op die manier kwamen we samen tot een ontwerp. Dat was in november 2023 klaar.

We bereidden de afgelopen tijd ook rioolwerken in de straat voor. Tijdens de herinrichting van de straat leggen we namelijk ook direct een nieuwe riolering aan. Er komt een nieuw gemengd rioolstelsel. Hiermee voeren we het afvalwater en regenwater gezamenlijk af.

Wanneer starten de werken?
Midden 2024 is de landbouwweg klaar. We hopen daarna direct de werken op Rapenburg te starten. Voorafgaand aan de herinrichtingswerken voert DNWG werkzaamheden aan kabels en leidingen uit. Wanneer zij starten met deze werken is nog niet bekend. Ook weten we nog niet hoelang zij voor deze werken nodig hebben.

Meer weten?
Wij vinden het belangrijk om de direct omwonenden zo goed mogelijk te informeren. Daarom organiseren we een informatieavond. Die is op dinsdag 27 februari 2024 in het dorpscentrum aan de Populierenstraat 41 in Vogelwaarde. Geïnteresseerden zijn deze avond van 18.30 uur tot 20.30 uur welkom.